Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for CASESTUDIER I MARKEDSFØRING ved merkonomkursus


SUPPLERINGSFAG

77. CASESTUDIER I MARKEDSFØRING

TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Kursets hovedformål er at styrke deltagernes evne til at træffe relevante beslutninger omkring virksomhedens markedsføringsproblemer.

I konsekvens heraf baseres undervisningen på Harvard- casemetoden, hvor deltagerne gennemarbejder en række cases, der tilsammen giver en bredspektret behandling af centrale markedsføringsproblemer.

INDHOLD OG OMFANG Vejledende timeta

l

1. Præsentation af indhold og metode 2

2. Markedsføring - begreb og metoder 2

3. Aritmetik i markedsføringen. Gennem en række øvelser behandles forskellige beregninger, der kan støtte markedsføringsbeslutninger 2

4. Choufont-Salva Inc.: En medicinalvareproducent står over for at skulle introducere et nyt produkt. Hvilken markedsføringsplan skal han beslutte sig for? 2

5. Polaroid: En fotoapparatproducent stiller strengere resultatkrav til sit franske datterselskab. Er kravene rimelige under hensyntagen til de restriktioner, dattersel- skabet må planlægge sin markedsføring under ? 2

6. Gould Inc.: Goulds ingeniører har udviklet et edbanlæg, der besidder en række fortrinlige egenskaber. Men efterspørgerne tøver. Hvad er grunden ? Et case, der frembydes til behandling af såvel produktudviklingens forhold til markedsføringen som segmenteringstankegangen 2

7. Sovereign Rubber: Den administrerende direktør og salgschefen i Sovereign Rubber diskuterer virksomhedens muligheder på eksportmarkedet. Skal eksporten opgives eller forsøges internsiveret og i så fald til hvilke priser ? 2

8. Laundrowash: Paino er en »entrepreneur« = »iværksætter«, der i USA har set den succes, selvbetjeningsvaskerier har haft. Kan ideen bruges i Italien ? Hvordan skal sagen i givet fald gribes an ? Skal Paino sælge vaskerier til investorer, eller skal han selv gå direkte ind i kampen om husmødrenes gunst og da til hvilke priser ? 2

9. Dansk Design Ltd.: Ted Nierenberg, stifteren af Dansk Design, har besluttet at trække sig tilbage, når han bliver 50. Han ved, at skal virksomheden fortsætte uden ham, må strategien ændres. Man må sideløbende med sit eksklusive, delvis håndværksfremstillede sortiment også udbyde masseproducerede varer. Hvilke konsekvenser får det for virksomhedens interessenter ? 2

10. Fanta Chemical Inc.: En producent af antifrost- væske står over for at skulle beslutte investeringer i nye produktionsanlæg. Hvordan vil salget udvikle sig de næste 10 år ? Et case om prognoseholdninger og teknikker 2

11. Substral: Et case om den nye markedsføringslov og dens konsekvenser over for to udbydere i deres valg af mærke og emballage 2

12. Vicedirektør - Demarketing: Oliekrise, efter- spørgsel der overstiger udbud. Er det også en markedsføringsopgave af dæmpe efterspørgslen ? Hvis ja, hvordan ? I behandlingen af caset indgår også markedsføringens fremtidige opgaveområder 2

13. Battlefield: I Battlefield, der sælger møbler til detailhandelen, er der problemer med sælgerne. En vil ikke gå med til en distrikts- indskrænkning, en siger forkerte ting til kunderne, og en drikker ect. Er det et markedsføringsproblem ? 2

14. Markedsføring og dens fremtidige udgangspunkt. (Lysbilledforedrag) 2

15. Sammenfatning. Bl.a. med behandling af en eksamensopgave i grupper 2 -- 30 -- eller tilsvarende cases.

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøver i begge markedsføringsfag eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen