Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for struktureret problemløsning, programmeringsmetoder ved merkonomkursus


TIMETAL

60 timer

FORMÅL

Efter gennemgang af kursus er eleven i stand til:

1. Selvstændigt at strukturere, modulere og skrive programmer til løsning af problemer af avanceret beregningsmæssigt og simpel administrativ art.

Programmerne vil være pålidelige, lette at rette, lette at udvide/generalisere, let læselige for andre og kan derfor få større anvendelsesmuligheder.

2. At benytte avancerede metoder ved program - strukturering og skrivning og ved datastrukturering.

3. selvstændigt at anvende andre programmeringssprog efter læsning af manual om/beskrivelse af sproget.

4. selvstændigt at anvende visse standardsystemer til løsning af opgaver.

5. I vid udstrækning at kunne afgøre, om et problem egner sig til edb-løsning.

 

 INDHOLD OG OMFANG 

                          Vejledende timetal 

 1. Introduktion                      1 

 2. Problemstrukturering                  2 

 3. Kommunikation med datamater               1 

 4. Programmeringssprog                  13 

 5. Dokumentation, programstrukturering          13 

 6. Datastrukturer                     6 

 7. Specielle indlæsemetoder                2 

 8. Beskrivelsesmetoder                  10 

 9. Standardsystemer                    10 

 10. Afslutning                       2 

                           ---------------- 

                          i alt  60 timer 

 1 - 3 gennemgås enkeltvis. 

 4 - 8 gennemgås parallelt, idet metoder og andet gennemgås i 

  forbindelse med en gennemgående opgave, der strækker sig gennem 

  det meste af kurset. 

 9 - 10 gennemgås enkeltvis. 

 INDLÆRINGSDYBDE 

 A. Kursusdeltagerne har fået forklaret emner gennem en bred 

  orientering og har opnået kendskab til de pågældende emner. 

 B. Kursusdeltagerne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner 

  og selvstændigt arbejde med stoffer og har opnået forståelse af og 

  kendskab til de pågældende emner. 

 C. Kursusdeltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med 

  stoffer opnået en god forståelse og dybere kendskab til pågældende 

  emner og kan anvende dette i afvigende kombinationer. 

 1. Introduktion                   A   1 

  a. Præsentation af lærer og deltagere 

  b. Formål med faget 

  c. Fagets indhold og opbygning. 

 2. Problemstrukturering               A   2 

  a. Er problemet egnet for edb-løsning 

  b. Opdeling - strukturering 

  c. Standardsystemer/valg af programmeringssprog 

 3. Kommunikation med datamater            B   1 

  a. Programmer i datamaten 

  b. Historisk udvikling 

 4. Programmeringssprog                C   13 

  a. Assignement, udtryk 

  b. Læsning, skrivning 

  c. Erklæringer, programstruktur 

  d. Kontrolstruktur, procedurer 

  e. Simple ind/uddatafiler 

 5. Dokumentation, programstrukturering        B   13 

  a. Variabelnavne 

  b. Kommentarer 

  c. Opdeling - strukturering - modulering - 

    fejlretning 

 6. Datastrukturer                  B   6 

  a. Simple datastrukturer 

  b. Ordbøger 

 7. Specielle indlæsemetoder             B   2 

  a. Indlæsemetoder ved blandede datatyper 

 8. Beskrivelsesmetoder                B   10 

  a. Anvendte beskrivelsesmetoder i manualer 

  b. Beskrivelsesmetoder ved programmering 

 9. Standardsystemer                 A-B  10 

  a. Matematiske/statistiske systemer        A 

  b. Administrative systemer            A 

  c. Andre                     A 

  d. Valg af specielt system (gruppearbejde)    C 

    - gennemgang 

    - løsning af problem med system 

 10. Afslutning                    A   2 

  a. Oversigt over lærebogsmateriale 

  b. Metoder ved søgning af artikler/bøger 

  c. Resumee 

  d. Feed-back fra elever. 

                        ----------------- 

                         i alt 60 timer 

                        ----------------- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles hjemmeopgaver svarende til et timetal på 25 - 35.

LÆREBØGER

Manualer + udleverede noter.

EKSAMEN

Eksamen gennemføres som en skriftlig prøve, der varer 4 timer.

Officielle noter

Ingen