Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Studieplan for kurset 4.1. Projektledelse ved Datanomkursus


Studieplanen har virkning fra den 1. januar 1986.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

1. FORMÅL

Kurset skal sætte den studerende i stand til at deltage i ledelsen af systemudviklingsprojekter og give den studerende viden om de særlige begreber, metoder og problemer, der knytter sig til projektarbejde.

2. KURSETS INDHOLD

Følgende hovedemner vil blive behandlet:

2.1 Projektigangsætning

2.2 Projektorganisation og strategivalg

2.3 Ledelse af - og samarbejde i projektgruppen

2.4 Planlægning og styring af konkrete projekter

2.5 Kommunikation

2.6 Langtidsplanlægning

2.1 Projektigangsætning

Formål:

At give indsigt i de forhold, der bør fastlægges ved etablering af et projekt og deres betydning for projektforløbet, samt indlære nogle metoder til projektanalyse.

Indhold:

Hvornår anvende en projektorienteret arbejdeform?

Projektanalyse

Projektformulering

Valg/tilpasning af fasemodel.

2.2 Projektorganisation og strategivalg

Formål:

At belyse projektorganisationens opbygning og virkemåde, samt dens samspil med basisorganisationen.

At klarlægge muligheder for og konsekvenser af at inddrage et projekts interessenter i projektarbejdet under forskellige forudsætninger.

Indhold:

Projektorganisationens parter og deres samspil

Projektets samspil med basisorganisationen

Valg af ændringsstrategi.

2.3 Ledelse af og samarbejde i projektgruppen

Formål:

At belyse de forhold, der er væsentlige for, om en gruppe hhv grupper i samspil fungerer hensigtsmæssigt.

At give overblik over projektlederrollen og dens betydning for projektforløb og projektdeltagere.

Indhold:

Gruppebegreber

Gruppearbejdets forudsætninger

Gruppeudvikling

Projektledelsens indhold

Krav til projektlederen

Ledelsesformer

Ledelsesplan

2.4 Planlægning og styring af konkrete projekter

Formål:

At belyse de væsentligste systemer/principper og faldgruber i forbindelse med planlægning og styring af edb-projekter under usikre forhold.

Indhold:

Aktivitetsafgrænsning/nedbrydning

Estimering

Tids-, ressource- og økonomistyring

Projektledelsens resultatstyring.

2.5 Kommunikation

Formål:

At give forståelse for de væsentligste forhold omkring et projekts informationssystem.

Indhold:

Projekthåndbog

Møde- og rapporteringsteknik

Projektets informationssystem.

2.6 Langtidsplanlægning

Formål:

At fokusere på hvordan en systematisk langtidsplanlægning (LPT) om muligt kan etableres i en organisation.

Indhold: LTPs indhold og usikkerhed

LTP af virksomhedens opgaver, teknologi, menneskelige ressourcer og organisation.

Officielle noter

Ingen