Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Bygge & anlæg. Fag/branche: Elektriker & industrielektriker

Uddannelsesforløb:

 

 !-!--!-------!-----!-------!--!---!---!-! 

 P S5  P   S10   P  S6 P S10 P 

 !-!--!-------!-----!-------!--!---!---!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   pr. uge ialt  pr. uge ialt    ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  5     4   20    4   20     40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  10     4   40    4   40     80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  6     4   24    4   24     48 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold  10     4   40    4   40     80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    31        124       124     248 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til elektrikerfaget.

1. skoleophold (5 x 4 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- samfundets målsætning og politik

- Virksomhedernes målsætninger og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2, dog i sammentrængt form.

2. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Emnerne for andet skoleophold er:

- den teknologiske udvikling og i relation hertil:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

3. skoleophold (6 x 4 lektioner).

Emnerne for tredie skoleophold er:

- social udvikling:

- individets tilegnelse af normer, husholdninger m.v.,

herunder:

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3, dog i sammentrængt form.

4. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Emnerne for fjerde skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Retningslinier og katalog vedrørende valgfrie fag«.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft dags dato. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 24. maj 1984, V-628, J.nr. 20-30-00-59-01/77.

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen