Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget MARKEDSANALYSE ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i de muligheder og begrænsninger, der ligger i markedsføringens informationsindsamling, hvad enten der er tale om indkøbte markedsanalyser eller egne undersøgelser. Mere specifikt sigter kurset på at sætte deltagerne i stand til at

- fastlægge informationsbehov for forskellige problemstillinger

- afgøre om informationsbehovet helt eller delvist kan tilfredsstilles gennem egne undersøgelser og i så fald, hvorledes disse gennemføres

- foretage en nødvendig og tilstrækkelig briefing af markedsanalyseinstitutter

- kunne forstå og vurdere instituttets forslag og priser

- læse, fortolke og anvende resultaterne af en markedsundersøgelse.

 

 INDHOLD OG OMFANG                 Vejledende timeta 

 l 

 1. Introduktion 

  Præsentation af fagets indhold 

  Fagets terminologi, historie, og indplacering 

  i markedsføringen                    2 

 2. Fastlæggelse af informationsbehov og valg af metode   2 

 3. Skrivebordsanalyser - problemer, kilder og metoder   4 

 4. Indkøbte markedsanalyser 

  4.1 Analysens elementer og opbygning          2 

  4.2 Kontinuerte analyser (detailhandelsindeks, for- 

    brugerpanel, omnibus, annonceindeks o.l.)      4 

  4.3 Ad hoc analyser (set i forhold til produktudvik- 

    lingsfasen: markedsmulighed, concept, formu- 

    lering, emballage, navn, reklame, testlance- 

    ring, lancering og vedligeholdelse/kontrol)     6 

 5. Briefing af analyseinstitut               2 

 6. Forslag fra analyseinstitut               2 

 7. Indhold og fortolkning af analyserapport. 

  Resultatvurdering og -anvendelse            6 

                             --- 

                              30 

                             --- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i begge markedsføringsfag eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen