Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Bygge og anlæg. Fag/branche: Murer

Uddannelsesforløb:

 

 !---!-----!---!----!-----------!-----!----!---! 

  P  S10  P  S5  P elevbyg  P  S5  P 

 !---!-----!---!----!-----------!-----!----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   pr. uge ialt  pr. uge ialt    ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  10     6   60    4   40     100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  5     6   30    4   20     50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  5     6   30    4   20     50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    20        120        80     200 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til murerfaget.

1. skoleophold (10 x 6 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- den teknologiske udvikling, og i relation hertil:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

Desuden undervises der i:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2, dog i sammentrængt form.

2. skoleophold (5 x 6 lektioner).

Emnerne for andet skoleophold er:

- social udvikling

- individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder:

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedens indflydelse.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3, dog i sammentrængt form.

3. skoleophold (5 x 6 lektioner).

Emnerne for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4, dog i sammentrængt form.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Retningslinier og katalog over valgfrie fag ved efg«.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft dags dato. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 1. marts 1984, V-584, j. nr. 20-30-00-59-01/77.

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen