Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for ledertræning ved merkonomkursus


TIMETAL

30 TIMER

FORMÅL

Kursets formål er at styrke og udvikle deltagerne såvel individuelt som i gruppesamarbejde til en større effektivitet i ledelsessituationer med henblik på at leve op til de krav, der stilles til medarbejdere i lederstillinger.

I konsekvens heraf gennemføres kurset i et gruppedynamisk miljø, hvor deltagerne i vid udstrækning gennem øvelser får mulighed for at opleve og erkende de faktorer, der begrænser og styrker den personlige effektivitet.

INDHOLD OG OMFANG Vejledende timetal

1. Introduktion Diagnosticering af den enkeltes situation i forhold til lederfunktionen 4

2. Værdinormer Fremtidige værdinormers indflydelse på lederens situation 2

3. Problembehandling Herunder gruppebeslutningsopgaver 8

4. Planlægningstræning In-Basket-træning såvel individuelt som i gruppe 6

5. Delegeringsproblematik 2

6. Træning i procesanalyser 2

7. Chef-medarbejder motivationsforhold 2

8. Krav til ledere 2

9. Gruppe og individ 2 -- 30 --

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i organisation I, Personaleledelse og Virksomhedsøkonomi eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen