Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EDB-UNDERSTØTTET PRODUKTIONSSTYRING på teknonomkursus


TIMETAL:

 

 60 timer. 

 ADGANGSBETINGELSER: 

 Databehandling I. 

 FORMÅL: 

 At give deltagerne baggrund for deltagelse i udvikling, 

  implementering og drift af edb-systemer i produktionen med henblik 

  på kvalitetsstyring og proceskontrol. 

 VÆGTNING: 

 A. Eleven skal være orienteret om emnet. 

 B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet. 

 C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og 

  kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer. 

 VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL: 

 Klassificering af vægtning vil være efterfulgt af en talværdi, der 

  angiver det vejledende undervisningstal. 

 MÅL OG INDHOLD: 

 Kvalitetsstyring i den kontinuerte 

  produktionsproces, introduktion.          A  2 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå kendskab til brugen 

  af kvalitetsstyring i den kontinuerte 

  produktion. 

 Procesregulering.                   B  10 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå forståelse af samspillet 

  mellem procesparametre, kvaliteten 

  og produktionsstyringen. 

 Indhold: 

 - måling. 

 - diagnosticering. 

 - korrektion. 

 Datafangst og sensorteknik.             B  16 

 Mål: 

 Deltagerne skal kunne medvirke ved system- 

  analyser og systemspecifikationer med 

  henblik på anvendelse af edb specielt ved 

  kvalitetsstyring og proceskontrol. 

 Indhold: 

 - formålet med datafangst: 

  registrering, statistik, styring, 

  vurdering og dokumentation. 

 - typer af sensorer: 

  optiske, mekaniske, induktive m.fl. 

 Kvalitetsstyring og proceskontrol i 

  forskellige brancher.               B  14 

 Mål: 

 Deltagerne skal kunne medvirke ved planlægning, 

  indføring og drift af et givet edb-system 

  til processtyring og kvalitetskontrol. 

 Indhold: 

 - metal. 

 - elektronik. 

 - kemi. 

 - plastindustri m.m. 

 Programmerbar logisk kontrol (PLC).         B  6 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå forståelse for brugen af 

  edb til kvalitets- og processtyring i en 

  konkret sammenhæng. 

 Udviklingsmuligheder i den kontinuerte 

  produktion (CIM).                 A  4 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå kendskab til udvik- 

  lingstendenserne inden for den kontinuerte 

  produktion. 

 Studiekreds.                     B  8 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå forståelse for brugen 

  af edb til kvalitets- og processtyring 

  i en konkret sammenhæng. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                           60 timer 

HJEMMEOPGAVER:

Der stilles 12 hjemmeopgaver hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSES M.V.:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1984.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen