Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jern og metal.Fag/branche: Cykelmekaniker

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!----!-------!-----!-------!-----!-----! 

  P  S5   P   S5   P   S2  P 

 !-----!----!-------!-----!-------!-----!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   5     6   30     4   20    50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   5     6   30     4   20    50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     10        60         40    100 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til cykelmekanikerfaget.

1. skoleophold (5 x 6 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul

1. Modulet gennemgås i sammentrængt form.

2. skoleophold (5 x 6 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4. Modulet gennemgås i sammentrængt form.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«. Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1983.

P.d.v

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen