Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for virksomhedens valutadispositioner og internationale finansiering ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Kursets primære sigte er at give deltagerne et detailleret kendskab til de styringsmuligheder, som kan anvendes til minimering af en virksomheds totale valutarisiko samt at redegøre for dens internationale finansieringsmuligheder.

 

 INDHOLD OG OMFANG              Vejledende timetal 

 1. Historisk og aktualiseret redegørelse 

   for opbygningen af det internationale 

   valutasystem                   2 

 2. Kortlægning af det internationale 

   kapitalmarked                   2 

 3. Redegørelse for Nationalbankens valutabestem- 

   melser og valutabekendtgørelsen          2 

 4. Analyse af virksomhedens finansieringsbehov    2 

 5. Import-finansieringsbehov             2 

 6. Eksport-finansiering               2 

 7. Finanslån - Refinansieringslån etc.        2 

 8. Særlige udenlandske finansieringsmuligheder, 

   herunder Den europæiske Investeringsbank, 

   Den europæiske landbrugsfond, EKSF etc.      2 

 9. Kortlægning af virksomhedens valutarisici og 

   en gennemgang af valutaparameterens 

   indflydelse på finansieringsbeslutningerne    2 

 10. Skattemæssige konsekvenser af valutatab og 

   valutagevinster                  2 

 11. Redegørelse for de faktorer, som har mulighed 

   for at påvirke valutakurserne på henholdsvis 

   kortere og længere sigt              2 

 12. Virksomhedens kursikringsmuligheder        4 

 13. Interne valuta-styringsmodeller - 

   Cash Mamagement                  2 

 14. Afsluttende diskussion              2 

                           -- 

                           30 

                           -- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i begge regnskabsfag, eller begge finansieringsfag, eller eksportfag eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen