Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Bygge og anlæg. Fag/branche: Murer

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!-------!----!------------!-------!----!---! 

  S10   P   S5   elevbyg   P   S5  P 

  uger     uger   P        uger 

 !-----!-------!----!------------!-------!----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10     6   60     4   40    100 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   5     6   30     4   20    50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   5     6   30     4   20    50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     20        120         80    200 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til murerfaget.

1. skoleophold (10 x 6 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

Desuden undervises i:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

De to moduler gennemgås i sammentrængt form.

2. skoleophold (5 x 6 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningen for modul 2, dog i sammentrængt form.

3. skoleophold (5 x 6 lektioner).

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4, dog i sammentrængt form.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1983. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 1. november 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen