Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Landtransport. Fag/branche: Lager- og transportarbejde

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !----!---------!----!---------!----!-----! 

  S5   P   S5   P   S5  P 

 !----!---------!----!---------!----!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   pr. uge ialt  pr. uge ialt    ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  5     4   20    6   30     50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  5     4   20    6   30     50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  5     4   20    6   30     50 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    15         60        90     150 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til landtransportområdet og specielt til lager- og transportarbejdet.

1. skoleophold (20 lektioner).

Emnet for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (20 lektioner).

Emnet for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder:

- udvikling af sprog

- familiens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- skolens indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedens indflydelse.

Til gennemgangen benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 3.

3. skoleophold (20 lektioner).

Emnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1983.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen