Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Landtransport. Fag/branche: Kranfører (mobile kraner)

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !---!-----!---!----!---!----!---! 

  P  S10  P  S5  P  S2  P 

 !---!-----!---!----!---!----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   pr. uge ialt  pr. uge ialt    ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  10     6   60    6   60     120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  5     6   30    6   30     60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  2     0    0    0    0      0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    17         90        90     180 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til landtransportområdet og specielt til kranførerfaget.

1. skoleophold (60 lektioner).

Første emne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Til gennemgangen benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 1.

Andet emne på første skoleophold er: - social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder: - udvikling af sprog - familiens indflydelse - massemediernes indflydelse - skolens indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 3.

2. skoleophold (30 lektioner).

Emnet for dette skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med: - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold

Der undervises ikke i fællesfag.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1983.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen