Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Landtransport. Fag/branche: Eksportchauffør

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !---!---!-----------!---!-----------!--!-------! 

  P S10   P   S10   P   S2  P 

 !---!---!-----------!---!-----------!--!-------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   pr. uge ialt  pr. uge ialt    ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  10     5   50    6   60     110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  10     5   50    6   60     110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  2     0    0    0    0      0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    22        100       120     220 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til landtransportområdet og specielt til eksport-chaufførarbejdet.

1. skoleophold (50 lektioner).

Emnet for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v.,

med særlig henblik på arbejdslivets betydning.

Til gennemgangen benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 1, samt dele af vejledningen for modul 3.

2. skoleophold (50 lektioner).

Emnet for dette skoleophold er:

- arbejdsmiljø. herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

-lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

- samspillet imellem målsætning og politik hos individer,

virksomheder og samfund med udgangspunkt i arbejdsmiljøspørgsmål.

Til gennemgangen benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 4, samt dele af vejledningen for modul 2.

3. skoleophold.

Der undervises ikke fællesfag i 3. skoleophold.

Valgfrie fag.

Undervisningen i de valgfrie fag indeholder i begge skoleophold 2 lektioner pr. uge til engelsk/tysk. Undervisningen i de resterende 4 lektioner pr. uge følger reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1983.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen