Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for suppleringsfaget produktansvar på merkonomkursus


TIMETAL :

 

 30 timer. 

 SÆRLIGE OPTAGELSESBETINGELSER : 

 Erhvervsjura I eller tilsvarende forkundskaber. 

 FORMÅL : 

 Formålet med faget er at give deltagerne et grundlæggende kendskab 

  til hvilke retsregler, der finder anvendelse, når et defekt 

  produkt forvolder skade på et andet produkt eller personer, samt 

  hvilke muligheder virksomheden har for at begrænse sin 

  produktansvarsrisiko. 

 INDHOLD OG OMFANG : 

 1. Afgrænsning over for beslægtede juridiske problemer 

  - mangelsansvar efter købeloven           3 timer 

  - erstatning uden for kontrakt            2 timer 

  - ansvar for skade forvoldt af fast ejendom     1 time 

  - ansvar for skade forvoldt af tjenesteydelser    1 time 

  - forsikring                     2 timer 

  - markedsføringsloven                2 timer 

                            ---------- 

  I alt                        11 timer 

                            ---------- 

 2. Betingelser for at ifalde produktansvar       3 timer 

 3. Tidsfaktorens betydning               2 timer 

  - forældelse 

  - ansvarsregulering i tid 

 4. Hvem er ansvarlig for produktskaden         3 timer 

 5. Muligheden for at regulere produktansvaret 

  gennem aftale                    3 timer 

 6. Ansvaret for tjenesteydelser             1 time 

 7. Træk af fremmed rets- (eksportmarkedernes) 

  regler om produktansvar               3 timer 

 8. Produktansvarsforsikring               2 timer 

 9. Kort orientering om emnet kvalitetsstyring      1 time 

 10. Orientering om markedsføringsfunktionens 

  rolle i forbindelse med produktansvars- 

  problematikken                    1 time 

                            --------- 

 I alt                         30 timer 

                            --------- 

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang svarende til et halvt eksamensopgavesæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V. :

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1985.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen