Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Landtransport. Fag/branche: Redder

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !----!-----!----!-----!-----!-----!-----!----!--------!----!---! 

  P  S10  P  S10  P  S10  P  S5   P   S10 P 

 !----!-----!----!-----!-----!-----!-----!----!--------!----!---! 

 P = Praktik 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   pr. uge ialt  pr. uge ialt    ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

  skole- 

 1. ophold  10     5   50    6   60     110 

 --------------------------------------------------------------------- 

  skole- 

 2. ophold  10     5   50    6   60     110 

 --------------------------------------------------------------------- 

  skole- 

 3. ophold  10     5   50    6   60     110 

 --------------------------------------------------------------------- 

  skole- 

 4. ophold  5      5   25    6   30     55 

 --------------------------------------------------------------------- 

  skole- 

 5. ophold 10      5   50    6   60     110 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt   45         225       270     495 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i de gældende læreplaner.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til landtransportområdet og specielt til redderfaget.

1. skoleophold (50 lektioner).

Emnet for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (50 lektioner).

Emnerne for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder:

- udvikling af sprog

- familiens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- skolens indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedens indflydelse.

Til gennemgangen benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 3.

3. skoleophold (50 lektioner).

Emnerne for tredie skoleophold er arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 4.

4. skoleophold (25 lektioner).

Der undervises i supplerende emner i relation til den obligatoriske fællesfagsundervisning, jvf. »Læreplaner for fællesfag i efg«, s. 65. Under beskrivelsen af modul 1 (s. 68) er de nærmere emner angivet.

5. skoleophold (50 lektioner).

Emnerne for femte skoleophold er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedens målsætning og politik

-det enkelte individs målsætning og politik.

Til gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 2.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfri fag ved efg«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1983.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen