Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Levnedsmiddel. Fag/branche: Smørrebrøds- og kogejomfru, kok

(De tekniske skoler)


DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 

 Fagrække og lektionsplaner 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal uger Obl. fællesfag Valgfrie fag Antal lektioner 

         ialt   1.pr. uge ialt 1.pr. uge ialt  ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold    20    4    80   8    160   240 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold    10    4    40   8     80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold (*) 10    4    40   8     80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ialt      40        160       320   480 

 --------------------------------------------------------------------- 

 • (*) Kun for kogejomfru og kokkeuddannelserne, men ikke for smørrebrødsjomfruuddannelsen

Fagindhold for obligatoriske fællesfag

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til levnedsmiddelområdet og specielt til restaurationsfagene.

1. skoleophold (20 x 4 lektioner) fælles for alle tre uddannelser

Hovedemnet for det første skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- massemediernes indflydelse

- udvikling af sprog

- familiens indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til denne gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 3, blok 1-10.

Desuden gennemgås

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- samfundets økonomiske og politiske målsætning.

Til de to første emner benyttes undervisningsvejledning modul 1, blok 1-3, idet dette udvides med modul 2, blok 6-8. Det sidste emne gennemgås ud fra modul 2, blok 1-3.

2. skoleophold

Smørrebrødsjomfru

Der undervises ikke i obligatoriske fællesfag i dette skoleophold. Der undervises i valgfrie fag 8 timer pr. uge.

Kok og kogejomfru (samme indhold)

Emnerne for dette skoleophold er:

- organisationsforhold

- problemerne omkring konflikter.

Dette gennemgås ud fra vejledning modul 1, blok 4-10, eventuelt udvidet med modul 2, blok 4-5.

3. skoleophold (10 x 4 lektioner)

Kok og kogejomfru (læses adskilt)

Hovedemnet for dette skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4, blok 1-10 udvidet med modul 2, blok 9-10.

Valgfrie fag

Der undervises efter reglerne i Katalog over valgfrie fag ved efg, idet der dog gøres opmærksom på, at nogle af de supplerende lektioner kan bruges til en uddybning af de obligatoriske fællesfag, jvf. forslag i undervisningsvejledningerne.

Overgangsbestemmelser

Dersom det ikke er i afgørende strid med tidligere planlægning af undervisningens emnemæssige indhold, følges ovenstående retningslinier i forbindelse med undervisningen af igangværende hold.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 27. september 1977.

P.D.V.

E.B:

Finn Christensen

Underv.insp.

Officielle noter

Ingen