Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for suppleringsfaget Personligt salg på merkonomkursus


Fag:

 

 Læreplan for suppleringsfaget Personligt salg på merkonomkursus. 

 Timetal: 

 60 timer. 

 Forudsætninger: 

 Ingen ud over de generelle. 

 Formål: 

 Formålet med faget er at give deltagerne en praktisk betonet indsigt 

  i de problemer, der opstår i forbindelse med gennemførelsen af et 

  personligt salgsarbejde samt pege på de løsningsmuligheder, der 

  eksisterer. Der lægges betydelig vægt på træning af den enkelte 

  deltager i at gennemføre et kvalificeret salgsarbejde. 

 Indlæringsdybde: 

 A. Deltagerne har fået forklaret emnerne gennem en bred orientering 

  og har opnået kendskab til de pågældende emner. 

 B. Deltagerne har fået indlært viden gennem lektioner og selvstændigt 

  arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de 

  pågældende emner. 

 C. Deltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med 

  stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende 

  emner og kan anvende dette i afvigende kombinationer. 

                          Vejledende timetal 

                          og indlæringsdybde 

 Introduktion/præsentation.                2 

 Salgsarbejdet som et element i samfundet.        2 (A) 

 Salgsarbejdet som et element i virksomheden.       2 (A) 

 Salgsarbejdet som et element i markedsføringen.     4 (B) 

 Adfærdsvidenskaberne og deres anvendelse i 

  markedsføringen.                   4 (B) 

 Kommunikation (herunder aktiv lytning).         4 (C) 

 Teorierne omkring købers møde med sælger - 

  herunder salgsgitteret.                4 (C) 

 Se dig selv i salgsgitteret I.              2 (C) 

 Salgsspil I (gruppespil i parallelkørsel).        2 (C) 

 Salgsspil II (gruppespil i parallelkørsel).       2 (C) 

 Se dig selv i salgsgitteret II.             2 (C) 

 Det praktiske salgsarbejde I. 

 Forberedelsen.                      1 (B) 

 Det praktiske salgsarbejde II. 

 Åbningsteknikker.                    1 (B) 

 Det praktiske salgsarbejde III. 

 Salgssamtalen.                      1 (B) 

 Det praktiske salgsarbejde IV. 

 Afslutningsteknikker.                  1 (B) 

 Det praktiske salgsarbejde V. 

 Argumentationsteknik                   1 (B) 

 Det praktiske salgsarbejde VI. 

 Spørgeteknikker                     1 (B) 

 Det praktiske salgsarbejde VII. 

 Indvendinger/reklamationer.               1 (B) 

 Det praktiske salgsarbejde VIII. 

 Salg til gruppen (1).                  1 (B) 

 Øvelse.                         1 (C) 

 Det praktiske salgsarbejde IX. 

 Salg til gruppen (2).                  1 (B) 

 Øvelser.                         1 (C) 

 Sælgeren som person I. 

 Ansættelsesforhold.                   1 (C) 

 Personlig fremtræden (øvelse).              1 (C) 

 Sælgeren som person II. 

 Etik i salgsarbejdet                   2 (C) 

 Sælgeren som person III. 

 Personlig planlægning.                  2 (C) 

 Salgssituationen set som en forhandlingssituation.    2 (B) 

 Hjemmeopgaver: 

Der stilles 12 hjemmeopgaver hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

Eksamen:

Der afholdes en 4 timers skriftlig prøve, hvor alle hjælpemidler er tilladte.

Ikraftrædelse:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1983.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Fag:

Lærervejledning for faget Personligt salg på merkonomkursus.

Metoder i undervisningen:

Da den enkelte deltagers træning i gennemførelsen af et kvalificeret salgsarbejde spiller en væsentlig rolle, er indholdet og metoderne i de forskellige øvelser af stor betydning. Til punkterne »Det praktiske salgsarbejde I-VII« kan der med fordel anvendes video, når skolen er i besiddelse af et sådant udstyr.

Officielle noter

Ingen