Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for DATABEHANDLING III på merkonomkursus


FAG:

Læreplan for faget DATABEHANDLING III på merkonomkursus.

TIMETAL:

60 timer

FORMÅL:

Formålet er at give deltagerne et uddybende kendskab til etablering af databehandlingssystemer i en organisation.

MÅL:

Der indgår følgende delmål:

- at sætte deltagerne i stand til at medvirke ved fastlæggelse af alternative systemløsninger og driftsformer.

- at sætte deltagerne i stand til at medvirke ved systemanalyse, udformning af udbudsmateriale, vurdering af tilbudsmateriale, indførelse og opfølgning.

- at give deltagerne et grundigt kendskab til de økonomiske og styringsmæssige problemer omkring gennemførelse af et edb-projekt.

- at give deltagerne kendskab til erhvervs- og samfundspolitiske problemer i forbindelse med databehandling, herunder datapolitik, datalovgining, datasikkerhed og teknologiaftaler.

 

 INDHOLD OG OMFANG:               Vejledende timetal: 

 1. Præsentation af faget                  2 

 2. Systemanalyse                      8 

 3. Systemkonstruktion                   4 

 4. Alternative systemløsninger og driftsformer       6 

 5. Udformning af udbudsmateriale              4 

 6. Vurdering af tilbud                  10 

 7. Igangsætning og drift                  6 

 8. Økonomi og styring                   12 

 9. Studiekreds                       8 

 I alt                           60 

 VÆGTNING: 

 A. Eleven skal være orienteret om emnet. 

 B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet. 

 C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og 

  kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer. 

 VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL: 

 Vægtningen vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det 

  vejledende undervisningstimetal. 

 1. Præsentation af faget                 A 2 

 1.1. Formål med faget 

 1.2. Sammenhæng med databehandling I og II 

 1.3. Fagets indhold og opbygning 

 2. Systemanalyse                     C 8 

 2.1. Virksomhedens styringssystemer 

 2.2. Edb-modenhed 

 2.3. Isolerede, forbundne og integrerede 

  systemer 

 2.4. Systemønske, formål og forventede 

  resultater 

 2.5. Specifikation af tekniske og organisatoriske krav 

 2.6. Dokumentation 

 2.7. Ekstern bistand til systemanalyse 

 3. Systemkonstruktion                  B 4 

 3.1. Systemet som model 

 3.2. Systemkonstruktionsværktøjet 

 3.3. Traditionelle systemkonstruktionsmetoder 

 3.4. Udvidelse af eksisterende systemer 

 3.5. 4. generationsmetoden 

 4. Alternative systemløsninger og driftsformer      C 6 

 4.1. Selvudviklede/købte systemer 

 4.2. Bundtvise/tidstro systemer 

 4.3. Centrale/decentrale/distribuerede systemer 

 4.4. Eget anlæg/servicebureau 

 4.5. Aktuelle eksempler 

 5. Udformning af udbudsmateriale             C 4 

 5.1. Valg af tilbudsgivere 

 5.2. Disposition af udbudsmateriale 

 6. Vurdering af tilbud                 C 10 

 6.1. Sammenligning af tilbud 

 6.2. Vurdering af tilbuddenes evne til at 

  løse opgaven 

 6.3. Investering og driftsomkostninger 

 6.4 Finansieringsmuligheder 

 6.5. Kontraktforhandling 

 6.6. Afleveringsprøve 

 7. Igangsætning og drift                 C 6 

 7.1. Uddannelse af brugere 

 7.2. Afprøvning 

 7.3. Konvertering 

 7.4. Brugergodkendelse 

 7.5. Systemstart og vedligeholdelse 

 7.6. Daglig drift 

 7.7. Opfølgning 

 7.8. Brugerservicecenter 

 8. Økonomi og styring                  B 12 

 8.1. Styring af edb-projekter 

 8.2. Økonomisk styring af edb-udviklingen 

 8.3. Omkostninger ved konstruktion og drift 

 8.4. Indtægter/besparelser 

 8.5. Samlet vurdering af projektets økonomi 

 9. Studiekreds                     C 8 

 I alt                          60 timer 

HJEMMEOPGAVER:

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V.:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987. Samtidig ophæves læreplan af 18. februar 1983 for faget Databehandling III på merkonomkursus.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen