Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: De grafiske fag. Fag/branche: Håndbogbinder

(De tekniske skoler)


Uddannelsesforløb

 

 !----------!---!---------!---!---------!---!---------! 

  S24 uger  P  S8 uger  P  S8 uger  P  S8 uger 

 !----------!---!---------!---!---------!---!---------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Fagrække og lektionsplaner 

 Skoleophold Antal uger Obl.fællesfag Valgfrie fag Antal lektioner 

         ialt  1.pr. uge ialt 1.pr. uge ialt  ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold    24    4    96   4    96   192 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold    8    4    32   4    32   64 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold    8    4    32   4    32   64 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold    8    4    32   4    32   64 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ialt      48        192       192   384 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende undervisningplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger med tilknytning til de grafiske fag og specielt til bogbinderfaget.

1. skoleophold (24 x 4 lektioner)

I første skoleophold afvikles modulerne 3, 4 og 1 (blok 4-7) i nævnte rækkefølge.

Emnerne for de første 10 uger af første skoleophold er

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- massemediernes indflydelse

- udvikling af sprog

- familiens indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen af disse emner benyttes undervisningsvejledningen for modul 3, blok 1-10.

Emnerne for ugerne 10-20 af første skoleophold er

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Til gennemgangen af disse emner benyttes undervisningsvejledningen for modul 4, blok 1-10.

Emnerne for ugerne 20-24 af første skoleophold er

- organisationsforhold på arbejdspladsen

- organisationsforhold på arbejdsmarkedet

Til gennemgangen af disse emner benyttes undervisningsvejledningen for modul 1, blok 4-7.

2. skoleophold (8 x 4 lektioner)

Emnerne for andet skoleophold er

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- problemer omkring konflikter.

Til gennemgangen af disse emner benyttes undervisningsvejledningen for modul 1, blok 1-3 samt blok 8-10. Endvidere henvises for de overskydende lektioners vedkommende til forslag vedr. indholdet i eventuelle supplerende timer i vejledningen.

3. skoleophold (8 x 4 lektioner)

Emnerne for tredie skoleophold er

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik

Til gennemgangen af disse emner benyttes undervisningsvejledningen for modul 2, blok 1-8.

4. skoleophold (8 x 4 lektioner)

Emnerne for fjerde skoleophold er

- managementteorier.

Til gennemgangen af dette emne benyttes undervisningsvejledningen for modul 2, blok 9-10.

For de overskydende lektioners vedkommende henvises til forslag om supplerende timer for modul 2, 3 og 4.

Valgfrie fag

Der undevises efter reglerne i Katalog over valgfrie fag ved efg, idet der dog gøres opmærksom på, at nogle af de valgfrie lektioner kan bruges som supplerende lektioner til en uddybning af de obl. fællesfag, jvf. forslag i undervisningsvejledningerne.

Overgangsbestemmelser

Dersom det ikke er i afgørende strid med tidligere planlægning af undervisningens emnemæssige indhold, følges ovenstående retningslinjer i forbindelse med undervisningen af igangværende hold.

For hold, der starter 2. dels-uddannelserne pr. august 1977, undervises i overensstemmelse med undervisningsplanen.

P.D.V.

E.B.

Finn Christensen

Underv.insp.

Officielle noter

Ingen