Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del Hovederhvervsområde: Jern og metal. Fag/branche: Stærkstrømsmekaniker

(De tekniske skoler)


Uddannelsesforløb:

 

 !---!------!---!------!---!------!---!------! 

  P  S15  P  S10  P  S10  P  S2 

    uger    uger    uger    uger 

 !---!------!---!------!---!------!---!------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   1 pr. uge ialt 1 pr. uge ialt    ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  15     5    75    4   60    135 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  10     5    50    4   40     90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  10     5    50    4   40     90 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    35         175       140    315 

 --------------------------------------------------------------------- 

Læreplanen og undervisningsvejledningerne for 2. del foreskriver 4 lektioner pr. blok. For jern- og metalområdet vil der være 5 lektioner til disposition pr. uge. De overskydende lektioner kan anvendes som supplerende lektioner. Forslag til indholdet i disse lektioner er nærmere beskrevet i læreplanen for 2. del under de enkelte moduloversigter. De overskydende lektioner kan endvidere anvendes til forberedelse og afvikling af virksomhedsbesøg i tilknytning til den obligatoriske undervisning.

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til stærkstrømsmekanikerfaget.

1. skoleophold

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

Derudover gennemgås

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2, dog i sammentrængt form.

2. skoleophold

Emnerne for 2. skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder:

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- fritidsaktiviteternes betydning

- virksomhedernes indflydelse.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

3. skoleophold

Emnerne for 3. skoleophold er arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i Katalog over valgfrie fag ved efg.

Overgangsbestemmelser

De hold, der har påbegyndt 2. dels uddannelserne før 1. 4. 1977 gennemgår modulerne som følger:

Modul 4, 3, 1.

For hold, der starter 2. dels uddannelserne pr. august 1977, undervises i overensstemmelse med undervisningsplanen.

P.D.V.

E.B.

Finn Christensen

Underv.insp.

Officielle noter

Ingen