Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Bygge og anlæg. Fag/branche: Maskinsnedker, bygningssnedker og møbelsnedker

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!-----!-------!-----!-------!-----!-----------!----!---! 

  P  S10   P   S10   P   S10    P    S4  P 

     uger     uger     uger       u. 

 !-----!-----!-------!-----!-------!-----!-----------!----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 -------------------------------------------------------------------- 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10     4   40     4   40    80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10     4   40     4   40    80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   10     4   40     4   40    80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold   4     0    0     0    0     0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     34        120        120    240 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan. Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til snedkerfagene.

1. skoleophold (10 x 4 lektioner)

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (10 x 4 lektioner)

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

3. skoleophold (10 x 4 lektioner)

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Overgangsbestemmelser

Denne skrivelse træder i kraft 1. marts 1982. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 1. november 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen