Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Bygge og anlæg. Fag/branche: Glarmester

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !--!-----!-------!--------!------!-----! 

 P S10   P    S5   P   S5 

   uger       uger      u. 

 !--!-----!-------!--------!------!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger  1.pr.uge i alt   1.pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10     4   40     4   40    80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   5     4   20     4   20    40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   5     4   20     4   20    40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     20        80         80    160 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan. Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til glarmesterfaget.

1. skoleophold (15 x 4 lektioner)

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (5 x 4 lektioner)

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3, dog i sammentrængt form.

3. skoleophold (5 x 4 lektioner)

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4, dog i sammentrængt form.

Valgfrie fag

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Overgangsbestemmelser

Denne skrivelse træder i kraft 1. marts 1982. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 27. september 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen