Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg 2. del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fag/branche: Urmager

(De tekniske skoler)


Uddannelsesforløb

 

 !-------!------!-------!------!-------!------!------!------! 

  S20   P   S15   P   S20   P  S5   P 

  uger      uger      uger     uger 

 !-------!------!-------!------!-------!------!------!------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold  Antal   Obl.fællesfag  Valgfrie fag   Antal 

        uger                    lektioner 

             1.pr.uge ialt  1.pr.uge ialt  ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   20      4    80    0    0   80 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   15      6    80    0    0   80 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   20      0    0    4   60   60 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold   5      0    0    4   20   20 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ialt     60         160        80   240 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kursusplanerne er p.t. under revision. 

 Fagindhold for obligatoriske fællesfag 

 Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan. 

 Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af 

  problemstillinger og eksempler med tilknytning til 

  servicefagområdet og i særdeleshed til urmagerfaget. 

 1. skoleophold (20 x 4 lektioner) 

 Emnerne for første skoleophold er 

  - erhvervsudviklingen 

  - ejendomsretsforhold 

  - organisationsforhold 

  - problemer omkring konflikter. 

 Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 

  1 (blok 1-10). 

 Desuden gennemgås 

  - samfundets målsætning og politik 

  - virksomhedernes målsætning og politik 

  - det enkelte individs målsætning og politik 

 Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 

  2 (blok 1-10). 

 2. skoleophold (15 x 6 lektioner) 

 Det første hovedemne for andet skoleophold er: 

 - social udvikling: individets tilegnelse af normer holdninger m.v. 

  herunder 

  - udvikling af sproget 

  - familiens indflydelse 

  - skolens indflydelse 

  - massemediernes indflydelse 

  - indflydelse via fritidsaktiviteter 

  - virksomhedernes indflydelse. 

 Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3 (blok 

  1-10). 

 Det andet hovedemne er 

 - arbejdsmiljø herunder dettes sammenhæng med 

  - sikkerhed på arbejdspladsen 

  - lønsystemer 

  - tidsplanlægning 

  - produktionsstyring. 

  Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4 

  (blok 1-10). 

 Valgfrie fag 

 Som det fremgår, kan en del af lektionerne til valgfrie fag benyttes 

  til at supplere de obligatoriske fællesfag. 

 I øvrigt benyttes reglerne i Katalog over valgfrie fag ved efg. 

 Overgangsbestemmelser 

 Dersom det ikke er i afgørende strid med tidligere planlægning af 

  undervisningens emnemæssige indhold, følges ovenstående 

  retningslinjer i forbindelse med undervisningen af igangværende 

  hold. 

P.D.V.

E.B.

Finn Christensen

Underv.insp.

Officielle noter

Ingen