Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Bygge og anlæg. Fag/branche: Brolægger

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !---!------!-----------!------!-----------!------!---! 

  P  S5     P    S5     P    S5   P 

    uger        uger        uger 

 !---!------!-----------!------!-----------!------!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 ----------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal uger Obl. fællesfag Valgfrie fag Antal lektioner 

       i alt   1.pr.uge i alt   1.pr.uge i alt  i alt 

 1. ophold  5     4    20     4    20    40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  5     4    20     4    25    45 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  5     4    20     4    25    45 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    15        60         70    130 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan. Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til brolæggerfaget.

1. skoleophold (5x4 lektioner)

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1, dog i sammentrængt form.

2. skoleophold (5x4 lektioner)

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3, dog i sammentrængt form.

3. skoleophold (5x4 lektioner)

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4, dog i sammentrængt form.

Valgfrie fag

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Overgangsbestemmelser

Denne skrivelse træder i kraft 1. marts 1982. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 1. november 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen