Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Bygge og anlæg. Fag/branche: Bygningsmaler, skiltemaler og vognmaler

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

            !-----!------!-----!------!-----!------!-----! 

 Bygningsmalerfaget    P  S10   P  S10   P  S10   P 

                uger     uger     uger 

            !-----!------!-----!------!-----!------!-----! 

 Skiltemalerfaget     S10    P   S10   P   S10   P 

             uger      uger      uger 

            !------!--------!------!-------!------!------! 

 Vognmalerfaget      S10     P    S10   P   S5  P 

             uger        uger      u. 

            !------!------------!------!------!------!---! 

 P = Praktikophold 

 S= Skoleophold. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold antal uger Obl. fællesfag  Valgfri fag Antal lektioner 

       i alt   1.pr.uge i alt  1.pr.uge i alt  ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  10     4   40     4   40    80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  10     4   40     4   40    80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  10(5)   4   40(20)   4   40(20)  80(40) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    30(25)      120(100)      120(100) 240(200) 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan. Det furudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til bygge- og anlægsområdet til malerfagene.

1. skoleophold (10x4 lektioner)

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul

1.

2. skoleophold (10x4 lektioner)

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

3. skoleophold (10x4 lektioner) (5x4 lektioner for vognmalerfaget)

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4, for vognmalerfaget dog i sammentrængt form.

Valgfrie fag

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved egf«.

Overgangsbestemmelser

Denne skrivelse træder i kraft 1. marts 1982. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 27. september 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen