Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Bygge og anlæg. Fag/branche: Elektriker og industrielektriker

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 -------------------------------------------- 

 P S 5  P  S 10  P  S 6  P S 10    P=Praktik 

  uger    uger     uger   uger   S=Skoleophold 

 -------------------------------------------- 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   5     4   20     4   20    40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10     4   40     4   40    80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   6     4   24     4   24    48 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold   10     4   40     4   40    80 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt     31        124        124    248 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til elektrikerfaget.

1. skoleophold (5 x 4 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrebet i undervisningsvejledningen for modul 1, dog i sammentrængt form.

2. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder: - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

3. skoleophold (6 x 4 lektioner).

Hovedemner for tredie skoleophold er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2, dog i sammentrængt form.

4. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for fjerde skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Retningslinier og katalog vedrørende valgfrie fag«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. marts 1984. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 10. juni 1982.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen