Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag, lærlinge. Hovederhvervsområde: Levnedsmiddel. Fag/branche: Bager

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !--------!----!-----------!-----!----------!----! 

   P   S5    P    S10    P   S5 

 !--------!----!-----------!-----!----------!----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal uger  Obl. fællesfag  1. hjælp  Antal lektioner 

       i alt    pr. uge i alt  i alt   i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  5      4    20         20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  10      2-3   28   12     40 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  5      4    20         20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    20          68   12     80 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i »Læreplaner for efg«.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til levnedsmiddelområdet og specielt til bagerfaget.

1. skoleophold (20 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1, dog i sammentrængt form.

2. skoleophold (28 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 3, dog i sammentrængt form.

Førstehjælp (12 lektioner).

Der undervises efter plan for grundkursus i førstehjælp ved Dansk Røde Kors.

3. skoleophold (20 lektioner).

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Til gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 4, dog i sammentrængt form.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft 1. marts 1985.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen