Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fag/branche: Tandtekniker

(De tekniske skoler)


!------!---!-------!-----!------!-------!------!-----!-------!
 

 A.  S20  P  S10   P  S20    P  S10   P  S1 

   uger    uger     uger      uger     uge 

  !------!---!-------!-----!------!-------!------!-----!-------! 

  !------!-----!-------!-----!------!-----!------!-----!-------! 

 B.  S20   P  S10   P  S20   P  S10   P  S1 

   uger     uger     uger     uger     uge 

  !------!-----!-------!-----!------!-----!------!-----!-------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold  Antal   Obl. fællesfag  Valgfrit fag   Antal 

        uger                    lektioner 

        ialt   1.pr.uge ialt  1.pr.uge ialt   ialt 

       -------------------------------------------------------- 

 1. ophold   20     4    80   4    80   160 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10     4    40   4    40   80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   20     4(10 ug.)40   6    120   160 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold   10     0     0   8    80   80 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. ophold   1     0     0   0     0    0 

 -------------------------------------------------------------------- 

 ialt     61         160       320   480 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Fagindhold for obligatoriske fællesfag 

 Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan. 

 Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af 

   problemstillinger og eksempler med tilknytning til 

  servicefagområdet og i særdeleshed til tandteknikerfaget. 

 1. skoleophold (20 x 4 lektioner) 

 Emnerne for første skoleophold er 

  - erhvervsudviklingen 

  - ejendomsretsforhold 

  - organisationsforhold 

  - problemer omkring konflikter. 

 Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 

  1 (blok 1-10). 

 Desuden gennemgås 

  - samfundets målsætning og politik 

  - virksomhedernes målsætning og politik 

  - det enkelte individs målsætning og politik. 

 Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 

  2 (blok 1-10). 

 2. skoleophold (10 x 4 lektioner) 

 Hovedemnet for andet skoleophold er 

  - arbejdsmiljø herunder dettes sammenhæng med 

  - sikkerhed på arbejdspladsen 

  - lønsystemer 

  - tidsplanlægning 

  - produktionsstyring. 

 Til gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 4 (blok 

  1-10). 

 3. skolophold (10 x 4 lektioner) 

 Hovedemnet for tredje skoleophold er 

 - social udvikling: individets tilegnelse af normer, holdninger m.v. 

  herunder 

  - udvikling af sproget 

  - familiens indflydelse 

  - skolens indflydelse 

  - massemediernes indflydelse 

  - indflydelse vis fritidsaktiviteter 

  - virksomhedernes indflydelse. 

 Til gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 3 (blok 

  1-10). 

 Valgfrie fag 

 Som det fremgår af ovenstående, kan en del af lektionerne til 

  valgfrie fag benyttes til at supplere de obligatoriske fællesfag. 

 I øvrigt følges reglerne i Katalog over valgfrie fag ved efg. 

  Overgangsbestemmelser 

 Dersom det ikke er i afgørende strid med tidligere planlægning af 

  undervisningens emnemæssige indhold, følges ovenstående 

  retningslinjer i forbindelse med undervisningen af igangværende 

  hold. 

P.D.V.

E.B.

Finn Christensen

Underv.insp.

Officielle noter

Ingen