Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfaget i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Levnedsmiddel. Fag/branche: Køkkenassistent

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !---!-----!-------!-----!-------!----!---! Praktik 

  P  S15   P   S15   P   S5  P 

 !---!-----!-------!-----!-------!----!---! Skoleophold 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   15     4   60     6   90    150 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   15     4   60     6   90    150 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   5     4   20     0    0    20 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     35        140        180    320 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til levnedsmiddelområdet og specielt til køkkenassistentfaget.

1. skoleophold (60 lektioner).

Emnerne som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1 og 3 gennemgås i sammentrængt form.

Emnerne er:

Modul 1:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Modul 3:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v. herunder: - udvikling af sproget - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse.

2. skoleophold (60 lektioner).

Emnerne som beskrevet i undervisningsvejledningerne for modul 2 og 4 gennemgås i sammentrængt form.

Emnerne er:

Modul 2:

- virksomhedernes målsætning og politik

- arbejdstagergruppens målsætning og politik

- den enkelte arbejdstagers målsætning og krav til produktionen.

Modul 4:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med: - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

3. skoleophold (20 lektioner).

På dette skoleophold skal der foregå en opsamling og ajourføring inden for de emnekredse de fire moduler behandler. Derudover kan der laves et projekt, hvor de færdiguddannedes placering på arbejdsmarkedet behandles.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i »Retningslinjer og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Der kan specielt nævnes følgende valgfrie fag med særlig relevans for køkkenassistentfaget:

- kvinder på arbejdsmarkedet

- mad og mennesker

- fra korn til brød

- økologi

- tematiseret naturlære

- datalære

- familiekundskab

- idræt

- et håndværks sprog/»titel«

- førstehjælp.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft 1. marts 1985.

Denne skrivelse ophæver hermed direktoratets skrivelse af 12. august 1981 V-501.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen