Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget DATABEHANDLING II på merkonomkursus


FAG:

Læreplan for faget DATABEHANDLING II på merkonomkursus.

TIMETAL :

60 timer

FORMÅL :

Formålet med undervisningen er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til systemudvikling, herunder primært systemkonstruktion samt kendskab til programmering.

MÅL:

Der indgår følgende delmål:

- at deltagerne bliver i stand til at deltage aktivt i konstruktion af et administrativt system.

- at deltagerne selv bliver i stand til at udarbejde et mindre program og afprøve et standardsystem.

 

 INDHOLD OG OMFANG :               Vejledende timetal 

 1. Præsentation af faget                    2 

 2. Datateknik                         4 

 3. Datakommunikation                      4 

 4. Systemanalyse                        2 

 5. Systemkonstruktion                     20 

 6. Systemigangsætning                     2 

 7. Studiekreds vedrørende systemkonstruktion          8 

 8. Programmer                         18 

 I alt                             60 

 VÆGTNING : 

 A . Eleven skal være orienteret om emnet. 

 B . Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet. 

 C . Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet 

  og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer. 

 VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL : 

 Vægtningen vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det 

  vejledende undervisningstimetal. 

 1. Præsentation af faget                A  2 

 1.1. Formål med faget 

 1.2. Sammenhæng med databehandling I og III 

 1.3. Fagets indhold og opbygning 

 2. Datateknik                     C  4 

 2.1. Maskinkonfigurationer 

 2.2. Datalagring generelt 

 2.3. Datafilers struktur og indhold 

 2.4. Filorganisation og tilgangsmetoder 

 2.5. Opdateringsprincipper 

 2.6. Databaser 

 3. Datakommunikation                  C  4 

 3.1. Elementer i datakommunikation 

 3.2. Terminaltyper 

 3.3. Central, decentral og distribueret 

   databehandling 

 3.4. Det automatiske kontor 

 3.5. Lokalnet 

 3.6. PC-løsninger 

 4. Systemanalyse                    B  2 

 4.1. Systemanalyse som forudsætning for systemkonstruktion 

 4.2. Specifikation af tekniske og organisatoriske krav 

 5. Systemkonstruktion                 C 20 

 5.1. Faseopdeling og beskrivelsesmetoder 

 5.2. Fastlæggelse af driftsform (bundtvis eller tidstro) 

 5.3. Valg af inddateringsmetode 

 5.4. Konstruktion af uddata, herunder rapportgenerering 

 5.5. Opbygning af skærmbilleder og skærmdialog 

 5.6. Konstruktion af filer, herunder databasestrukturer 

 5.7. Jobanalyse/-udformning 

 5.8. Dokumentation og brugervejledning 

 5.9. Forskellige systemkonstruktionsmetoder 

 6. Systemigangsætning                 B  2 

 6.1. Konvertering 

 6.2. Brugeraccept og brugeruddannelse 

 7. Studiekreds vedr. systemkonstruktion        C  8 

 8. Programner                     C 18 

 8.1. Procesdiagrammering 

 8.2. Det anvendte programmeringssprog 

 8.3. Aktuelt edb-udstyr 

 8.4. Orientering om og afprøvning af 

   standardsystemer og 4. generationsværktøjer 

   I alt                       60 timer 

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V. :

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987. Samtidig ophæves læreplan af 8. februar 1983 for faget Databehandling II på merkonomkursus.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen