Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Bygge og anlæg. Fag/branche: SNEDKER (bygningssnedker og møbelsnedker)

(De tekniske skoler)


Uddannelsesforløb !-------

 

 --!----!---------!----!---------!--------!--------! 

   S10   P   S10   P   S10    P    S4 

   uger      uger      uger       uger 

 !---------!----!---------!----!---------!--------!--------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner 

 ------------------------------------------------------------------ 

      Antal uger Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal 

 Skoleophold  ialt  1. pr. uge ialt  1. pr. uge ialt  lektioner 

                             ialt 

 ------------------------------------------------------------------ 

 1. ophold   10     4    40    4    40   80 

 ------------------------------------------------------------------ 

 2. ophold   10     4    40    4    40   80 

 ------------------------------------------------------------------ 

 3. ophold   10     4    40    4    40   80 

 ------------------------------------------------------------------ 

 4. ophold   4     0    0    0     0    0 

 ------------------------------------------------------------------ 

 Ialt     34        120        120   240 

 ------------------------------------------------------------------ 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til bygge- og anlægsområdet og specielt til henholdsvis bygningssnedkerfaget og møbelsnedkerfaget.

1. skoleophold (10 x 4 lektioner)

Hovedemnet for første skoleophold er

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v. herunder

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3 (blok 1-10).

2. skoleophold (10 x 4 lektioner)

Emnerne for andet skoleophold er

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1 (blok 1-10).

3. skoleophold (10 x 4 lektioner)

Hovedemnet for tredie skoleophold er

- arbejdsmiljø herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4 (blok 1-10).

Valgfrie fag

Der undervises efter reglerne i Katalog over valgfrie fag ved efg.

Overgangsbestemmelser

Dersom det ikke er i afgørende strid med tidligere planlægning af undervisningens emnemæssige indhold, følges ovenstående retningslinier i forbindelse med undervisningen af igangværende hold.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 1. november 1977.

P.D.V.

E.B.

Finn Christensen

Underv. insp.

Officielle noter

Ingen