Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget FRANSK niveau IV på kursus til højere handelseksamen


Formål

Formålet med undervisningen er:

- at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på fransk om emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund

- at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge

- at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte fransksprogede områder

- at eleverne herunder får mulighed for på fransk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag.

MÅL:

Målet er, at eleverne kan

- forstå varieret fransk tale- og skriftsprog

- udtrykke sig mundtligt på rimeligt korrekt fransk,

- udtrykke sig skriftligt på rimeligt korrekt fransk,

- dokumentere på fransk kendskab til erhvervsliv, kultur og samfund i fransktalende områder,

- oversætte en tekst fra dansk til fransk i tilknytning til et ukompliceret fransk sagprosaoplæg,

- oversætte en kommerciel meddelelse fra dansk til fransk

INDHOLD

A Receptive sprogfærdigheder

1. Forståelse af talt fransk udvikles gennem:

- lytteøvelser og audio-visuelt materiale med varieret, autentisk

fransk tale,

- samtale på fransk.

Eleverne skal kunne dokumentere forståelsen.

2. Forståelse af fransk skriftsprog udvikles gennem læsning af fransksprogede tekster, både fiktive og non-fiktive, af en vis sværhedsgrad. Teksterne skal omhandle emner fra: erhvervsliv, kultur og samfund.

Eleverne skal kunne dokumentere forståelsen af den læste tekst.

B Produktive sprogfærdigheder

1. Den mundtlige udtryksfærdighed udvikles gennem:

  • a) brug af kommunikative sprogfunktioner,
  • b) samtaler, referater og indlæg.

Disse tager deres udgangspunkt i en fransk tekst af en vis sværhedsgrad. Ved tekst forstås enhver læst, hørt eller set fransk meddelelse.

Eleverne skal på fransk kunne

- referere og kommentere handlingsforløb,

- beskrive og kommentere ting, personer, steder etc.

- dokumentere kendskab til erhvervsliv, kultur og samfund i fransktalende områder.

2. Den skriftlige udtryksfærdighed udvikles gennem:

  • a) varierede øvelser inden for alment fransk,
  • b) oversættelse af en tekst fra dansk til fransk i tilknytning til et ukompliceret fransk sagprosaoplæg,
  • c) oversættelse af kommercielle meddelelser fra dansk til fransk.

for at sikre elevernes kommunikative kompetence indlæres:

- følgende BRUGSREGLER (d.v.s. regler for anvendelse af ord og udtryk m.h.t. stillag og kontekst):

1. tiltaleformer,

2. høflighedsudtryk:

  • a) conditionnel,
  • b) imperatif + personligt pronomen,
  • c) Futur:

- følgende FORMREGLER: de semantiske, syntaktiske og morfologiske elementer, der er nødvendige for at udtrykke sig rimeligt korrekt på mundtligt og skriftligt fransk.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen