Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfaget i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Levnedsmiddel. Fag/branche: Receptionist

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!-----!-----!-----!-----!-----! 

  P  S10  P  S10  P  S5 

 !-----!-----!-----!-----!-----!-----! 

 P = Praktik 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   pr. uge ialt  pr. uge ialt    ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  10     4   40    8   80     120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  10     4   40    8   80     120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  5     4   20    8   40     60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    25        100       200     300 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i de gældende læreplaner. Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til levnedsmiddelområdet og specielt til receptionsassistentarbejdet.

1. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Emnet for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (10 x 4 lektioner).

Hovedemnet for dette skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold (4 x 5 lektioner).

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder:

- udvikling af sprog

- familiens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- skolens indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedens indflydelse.

Til gennemgangen benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 3.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i Katalog over valgfrie fag ved efg.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

underv.insp.

Officielle noter

Ingen