Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan og læreplaner for fællesfagene i de erhvervsfaglige grunduddannelser

(De tekniske skoler)

Det meddeles herved, at undervisningen i efg-basisuddannelserne gennemføres på grundlag af følgende fagrække og lektionstal:

A. Jordbrugsområdet, servicefagene, de grafiske fag,

levnedsmiddelområdet, bygge- og anlægsområdet og

landtransportområdet.

 

 Dansk                  40 lektioner 

 Samtidsorientering            60 lektioner 

 Samarbejdslære              20 lektioner 

 Virksomhedslære             20 lektioner 

 Datalære                 20 lektioner 

 Musiske fag               40 lektioner 

 Naturfag                 40 lektioner 

 Matematik                40 lektioner 

 Fremmedsprog               60 lektioner 

 Idræt                  40 lektioner 

 Ergonomi                 8 lektioner 

 Førstehjælp               12 lektioner 

                    --------------- 

 Ialt obligatoriske fællesfag      400 lektioner 

 Valgfrie fag              160 lektioner 

                    --------------- 

 Ialt fællesfag             560 lektioner 

 B. Jern- og metalområdet (Dispensation for 1979-80). 

 Dansk                  40 lektioner 

 Samtidsorientering            60 lektioner 

 Samarbejdslære              20 lektioner 

 Virksomhedslære             20 lektioner 

 Datalære                 20 lektioner 

 Idræt                  20 lektioner 

 Ergonomi                 8 lektioner 

 Førstehjælp               12 lektioner 

                    --------------- 

 I alt obligatoriske fællesfag      200 lektioner 

 Valgfrie fag              160 lektioner 

                    --------------- 

 Ialt fællesfag             360 lektioner 

I begyndelsen af basisuddannelsen anvendes et antal lektioner til gennemførelse af et præsentationskursus, der strækker sig over to uger, jfr. direktoratets skrivelse herom.

Såfremt det ikke er muligt for en skole at tilvejebringe de nødvendige faciliteter til gennemførelse af idrætsundervisning, kan direktoratet efter anmodning fra den enkelte skole dispensere for lektioner til idræt.

Lektionerne tillægges i så fald de valgfrie fag.

Undervisningen i fællesfag i 2. del gennemføres på grundlag af den fagrække og de lektionstal, der er fastlagt i de af direktoratet udsendte undervisningsplaner for de enkelte uddannelsesretninger.

Undervisningen i de obligatoriske fællesfag meddeles i overensstemmelse med den af direktoratet udsendte: »Læreplaner for fællesfag i efg«, bind 1 og 2.

Undervisningen i de valgfrie fag meddeles i overensstemmelse med den af direktoratet udsendte: »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Skrivelse af 2. juni 1978, V-396 ophæves hermed.

P.D.V.

E.B.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen