Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget DATABEHANDLING på kursus til højere handelseksamen


FAG:

Læreplan for undervisningsfaget DATABEHANDLING

FORMÅL:

Formålet med undervisningen er at skabe et datamatisk grundlag for arbejdet med edb-systemer i forskellige erhvervsfunktioner.

At sætte eleverne i stand til at forstå og at arbejde med datamatiske systemer.

At sætte eleverne i stand til at medvirke som brugerrepræsentant ved konstruktion og implementering af systemer, herunder valg af datamatisk udstyr.

At sætte eleverne i stand til ud fra et givet databehandlingsbehov at kunne deltage i vurdering og valg af et applikationssystem.

At give eleverne indblik i informationsteknologiens udvikling.

INDHOLD:

1. APPLIKATIONSSYSTEMER

Eleverne skal være i stand til selvstændigt at arbejde med terminaludstyr eller mikrodatamatudstyr i forbindelse med kørsel af applikationssystemer.

Eleverne skal være bekendt med principper for opbygning af applikationssystemer og applikationssystemers integrationsmuligheder.

Eleverne skal kunne udføre de mest forekommende funktioner i et administrativt standardsystem.

Eleverne skal kende principperne for opbygning af moderne databasesystemer, herunder relationsdatabaser.

Eleverne skal kunne foretage simpel informationsbehandling i et databasesystem.

Eleverne skal kunne foretage mindre konsekvensberegninger i et regnearksystem.

Eleverne skal kunne anvende hovedfunktionerne i et tekstbehandlingssystem.

Eleverne skal være bekendt med principper for opbygningen af brugervejledninger samt kunne arbejde med disse.

Eleverne skal forstå datadisciplinens betydning samt nødvendigheden af såvel fysiske som systemmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

2. TEKNOLOGIFORSTÅELSE

Eleverne skal opnå forståelse af begrebet systemarkitektur.

Eleverne skal opnå kendskab til standardiserede styresystemer.

Eleverne skal opnå forståelse af datamatens opbygning og virkemåde samt den forventede teknologiske udvikling.

Eleverne skal opnå forståelse af konfigurationsprincipper (leveranceform og driftsform).

Eleverne skal opnå forståelse af sammenhængen mellem brugerens krav til applikationer og krav til maskinel.

Eleverne skal opnå forståelse af datakommunikationens hovedelementer (datatransmission og lokale netværk).

Eleverne skal opnå kendskab til fremtidssikring af udstyr og programmel (åben systemarkitektur), herunder

- udvidelsesmuligheder

- kompatibilitet samt

- ydelsessikring.

Eleverne skal kunne opbygge strukturerede programmer af mindre omfang for at opnå en forståelse af dialogen mellem bruger og maskine.

3. SYSTEMKONSTRUKTION

Eleverne skal have kendskab til faseopdeling af systemarbejde, herunder organisation af projektarbejde og brugermedvirken.

Eleverne skal opnå kendskab til systemstrukturering og skal kunne anvende beskrivelsesværktøjer i tilknytning hertil.

Eleverne skal have kendskab til strukturer og indhold i registre.

Eleverne skal kunne medvirke ved udarbejdelse af hensigtsmæssige uddataformer, herunder skærmbilleder og terminaldialoger.

Eleverne skal have kendskab til opbygning af datamatiske systemer ved hjælp af prototyper.

Eleverne skal have kendskab til principper for test af systemer.

4. IMPLEMENTERING AF APPLIKATIONSSYSTEMER

Eleverne skal kunne medvirke ved analyse af et givet databehandlingsbehov og have forståelse af elementerne, der indgår i et tilbudsgrundlag for et system (både maskinel og programmel).

Eleverne skal have forståelse af kriterier, der indgår i vurdering og valg mellem indkomne tilbud.

Eleverne skal have kendskab til igangsætningsformer og konvertering af systemer samt have forståelse af de tilhørende sikkerhedsaspekter.

Eleverne skal opnå forståelse af, at en effektiv brugeruddannelse og en effektiv opfølgning er af afgørende betydning for driftssituationen.

5. INFORMATIONSSAMFUNDET

Eleverne skal have kendskab til muligheder og problemer i forbindelse med den stigende anvendelse af elektroniske kommunikationsværktøjer og informationsdatabaser, herunder transmissionsmuligheder, sammenkobling af systemer og forespørgselssprog.

Eleverne skal opnå en solid baggrund for at kunne følge og forstå udviklingen dels i forhold til informationsteknologiens anvendelsesmuligheder, dels i forhold til samfundsudviklingen.

Eleverne skal opnå et indgående kendskab til love og aftaler om teknologi.

6. STØRRE SAMMENFATTENDE OPGAVE

Eleverne skal arbejde med datamatiske hovedelementer i en større erhvervsrelevant sammenhæng.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det 2-årige kursus i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen