Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Levnedsmiddel. Fag/branche: Tarmrenser

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!----! 

  P20   S10   P35   S10   P30   S5   P15  S5 

 !-------!-------!-------!-------!-------!-------!-------!----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal uger Obl. fællesfag Valgfrie fag Antal lektioner 

        i alt   pr. ug  i alt pr. uge i alt  i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10     4    40   8    80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10     4    40   8    80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold    5     4    20   8    40   60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold    5     4    20   8    40   60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     30         120      240   360 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i de gældende læreplaner. Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til levnedsmiddelområdet og specielt til tarmrenserfaget.

1. skoleophold (4 x 10 lektioner):

Hovedemnet for første skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v. herunder - udvikling af sprog. - familiens indflydelse. - massemediernes indflydelse. - skolens indflydelse. - indflydelse via fritidsaktiviteter. - virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3 (blok 1-10).

2. skoleophold (10x4 lektioner):

Emnerne for andet skoleophold er:

- erhvervsudviklingen.

- ejendomsretsforhold.

- organisationsforhold.

- problemer omkring konflikter.

Undervisningsvejledningen for modul 1 benyttes til denne gennemgang (blok 1-10).

3.+ 4. skoleophold (5x4x2 lektioner):

Hovedemnet for disse skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med. - sikkerhed på arbejdspladsen. - lønsystemer. - tidsplanlægning. - produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4 (blok 1-10).

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i Katalog over valgfrie fag ved efg.

Overgangsbestemmelser:

Dersom det ikke er i afgørende strid med tidligere planlægning af undervisningens emnemæssige indhold, følges ovenstående retningslinier i forbindelse med undervisningen af igangværende hold.

Denne skrivelse ophæver hermed direktoratets skrivelse af 27. september 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen