Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fagplan med målbeskrivelser for liniefaget mekanisk linie inden for HTX-forsøgsuddannelse


HTX-forsøgsuddannelse

Fagplan

målbeskrivelser

Betegnelse Liniefag - Mekanisk linie

Længde 3. - 4. semester

Udgave 1. udgave 1983

Kursusplanen er godkendt 6. juli 1984

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

P.D.V.

Peter Grunbaum

uddannelseskonsulent

 

 Fagmålbeskrivelse                 2- 3 

 Emneoversigt                   4 

 Emnemålbeskrivelser 

  1. Produktionsstyring             5 

  2. Spåntagende bearbejdning          6- 9 

  3. Spånløs bearbejdning            10 

  4. Sammenføjningsteknik            11-13 

  5. Styringsteknik               14 

  6. Måleteknik                 15-16 

  7. Montage                  17 

  8. Materialekendskab             18 

  9. Arbejdsmiljø                19 

  10. Tegning                  20 

 Formålet med undervisningen er: 

 - at eleven erhverver sådanne kvalifikationer, at eleven sammen med 

  efterfølgende virksomhedspraktik opfylder de krav, der er 

  indeholdt i bestemmelserne om optagelse til ingeniøruddannelserne 

  på teknika. I denne sammenhæng er formålet endvidere at give 

  eleverne kompetence til optagelse i andre uddannelser på et 

  videregående niveau inden for det mekaniske område. 

 Uddannelsesmodel: 

 Praktiktid 

 1 år             Teknikeruddannelser 

 1/2 år            Teknikumingeniør 

               Andre videregående udd. 

 2.HTX-år      4. semester 

          3. semester 

 max. 105 timer        Supplering 

 1. HTX-år     2. semester 

          1. semester 

 max. 105 timer 

               Supplering 

 EFG-basisudd. 

 inden for     Jern&Metal Jern&Metal Bygge&Anlægs  Andre 

          Smede- og  andet    Levnedsmiddel basisudd. 

          maskinlinje 

 Fagområde/emne           Tid 

 1. Produktionsstyring 

 2. Spåntagende bearbejdning     247 

  a) Drejning            17 

  b) Fræsning            70 

  c) Boring/rivning/gevindskæring  20 

  d) Filing/skrabning        20 

  e) Savning/mejsling        10 

  f) Slibning            10 

 3. Spånløs bearbejdning       20 

  a) Bukning/retning/klipning    15 

  b) Smedning            5 

 4. Sammenføjningsteknik       185 

  a) Lysbuesvejsning        70 

  b) Gassvejsning          35 

  c) Lodning/limning        10 

  d) Flammeskæring         10 

  e) TIG-MIG-MAG-svejsning     50 

  f) Skrue/stiftsamling/nitteforb. 10 

 5. Styringsteknik          13 

 6. Måleteknik            30 

  a) Måling             10 

  b) Opmærkemetoder         10 

  c) Tolerancer           10 

 7. Montage              25 

 8. Materialekendskab 

 9. Arbejdsmiljø 

 10. Tegning 

                IALT 520 

Det skal bemærkes, at de ovennævnte timer er vejledende og at der i

undervisningsvejledningen er givet forslag til undervisningsforløb,

hvor de enkelte emner er integrerede i forskellige projekter.

1. PRODUKTIONSSTYRING

Formålet med emnet er at orientere eleven om de økonomiske og driftstekniske faktorer der er forudsætningen for en rationel produktion.

2. SPÅNTAGENDE BEARBEJDNING

 • a) Drejning

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder og viden inden for området drejning, herunder at give eleven den fagteoretiske indsigt, som er nødvendig for praktisk udførelse af værkstedsarbejde især med henblik på spåntagning.

I denne sammenhæng er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Udvendig langs- og plandrejning

Udboring

Indvendig plandrejning

Ud- og indvendig stikning

Ud- og indvendig konusdrejning

Ud- og indvendig gevindskæring

Roulettering

Facondrejning med faconslebet stål.

Endelig er det formålet at eleven får kendskab til/bliver orienteret om nyere bearbejdningsteknikker som f.eks.:

Drejning med NC/CNC styret maskiner

Kopidrejning

Hurtig gevindskæring

Konusdrejning

m.m.

Værktøjsslibning, rund- og planslibning.

 • b) Fræsning

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder og viden inden for området fræsning, herunder at give eleven den fagteoretiske indsigt, som er nødvendig for praktisk udførelse af værkstedsarbejde især med henblik på fræsning.

I denne sammenhæng er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Planfræsning

Skivefræsning

Gennemskæring med savfræser

Horisontal faconfræsning

Vertikal sporfræsning

Udlægning, boring, rivning

Udboring med rodehoved

Horisontalt og vertikalt brug af delehoved.

Endelig er det formålet at eleven får kendskab til/bliver orienteret om nyere bearbejdningsteknikker som f.eks.:

Fræsning med NC/CNC styrede maskiner Tandhjulfræsning

Mangenotsfræsning

Gnistbearbejdning

 • c) Boring/rivning/gevindskæring

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder og viden inden for området boring, rivning, gevindskæring, herunder at give eleven den fagteoretiske indsigt, som er nødvendig for praktisk udførelse af værkstedsarbejde især med henblik på boring, rivning og gevindskæring.

I denne sammenhæng er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Valg af skæredata ved boremaskine

Brug af bor, sænker og rival

Gevindskæring manuel

Gevindskæring maskinel

Pendlende holder

Gevindskæreapparat

Typer af boremaskiner.

 • d) Filing/skrabning

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder inden for området filing/skrabning.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab

til/bliver orienteret om:

Valg og brug af file

Valg og brug af skrabere.

 • e) Savning/mejsling

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder og viden inden for området savning/mejsling.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Opmærkning for savning/mejsling

Valg af klinger/tænder

Brug af kryds-, udhugger-, kanal- og fladmejsel.

 • f) Slibning

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder og viden inden for området slibning.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til/bliver orienteret om:

Slibeteori

Valg og vedligeholdelse af slibeskiver/skæreskiver

Slibning af bor

Slibning af håndværktøjer

Brug af skæreskiver.

3. SPÅNLØS BEARBEJDNING

 • a) Bukning/retning/klipning

Formålet med emnet er:

- at give eleven viden og færdigheder inden for områderne bukning/retning/klipning.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Bukning og retning af plader og fladstål.

 • b) Smedning

Formålet med emnet er:

- at give eleven viden og færdigheder inden for områderne smedning og varmebukning.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til/bliver orienteret om:

Jern- kulstofdiagram

Hærdning

Anløbning

Udglødning.

4. SAMMENFØJNINGSTEKNIK

 • a) Lysbuesvejsning

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder og viden inden for området

lysbuesvejsning, herunder at give eleven den fagteoretiske indsigt, som er nødvendig for praktisk udførelse af værkstedsarbejde især med henblik på lysbuesvejsning.

I denne sammenhæng er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Hæftning

Kantsøm

Stumpsøm.

 • b) Gassvejsning

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder og viden inden for området gassvejsning, herunder at give eleven den fagteoretiske indsigt, som er nødvendig for praktisk udførelse af værkstedsarbejde især med henblik på gassvejsning.

I denne sammenhæng er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Tyndpladesvejsning

Tykpladesvejsning

Rørsvejsning.

 • c) Lodning/limning

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder og viden inden for området lodning/limning, herunder at give eleven den fagteoretiske indsigt, som er nødvendig for praktisk udførelse af værkstedsarbejde især med henblik på lodning/limning.

I denne sammenhæng er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Blødlodning

Hårdlodning

Valg af limtyper.

 • d) Flammeskæring

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder og viden inden for området flammeskæring, herunder at give eleven den fagteoretiske indsigt, som er nødvendig for praktisk udførelse af værkstedsarbejde især med henblik på flammeskæring.

I denne sammenhæng er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Flammeskæring

Skærpning

Flammeskæring i rør

Plasmaskæring

Flammehøvling.

 • e) TIG-MIG-MAG-svejsning

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder og viden inden for området TIG-MIG-MAG-svejsning, herunder at give eleven den fagteoretiske indsigt, som er nødvendig for praktisk udførelse af værkstedsarbejde især med henblik på TIG-MIG-MAG-svejsning.

I denne sammenhæng er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Svejsning af stump- og kantsømme med TIG-MIG- og MAG i emner af stål, rustfast stål, aluminium samt i legeret materiale.

 • f) Skrue/stiftsamling/nitteforb.

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder og viden inden for området skrue/stiftsamling/nitning.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til/bliver orienteret om:

Skruer: typer og samlinger

Stifter: typer og samlinger

Nitter: typer og samlinger.

5. STYRINGSTEKNIK

Formålet med emnet er:

- at give eleven viden inden for området styringsteknik.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til/bliver orienteret om:

Pneumatik

Hydraulik

El-styring

Mindre funktionsdiagrammer

Ventiltyper.

6. MÅLETEKNIK

 • a) Måleteknik

Formålet med emnet er:

- at eleven ved afslutningen af uddannelsesforløbet har opnået færdigheder og viden for området måling.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til/bliver orienteret om:

Fast måleværktøj: tommestok - stållineal

Fast kontrolværktøj: prøveværktøj - prøvedorne - gevindtæller - slibelære

Indstillelig måleværktøj: skydelære - mikrometer - mikrokator - optica

Måleklodser

Ruhedmåling.

 • b) Opmærkemetoder

Formålet med emnet er:

- at eleven ved afslutningen af uddannelsesforløbet har opnået færdigheder og viden inden for området opmærkningsmetoder.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til/bliver orienteret om:

Planopmærkning

Rumopmærkning.

 • c) Tolerancer

Formålet med emnet er:

- at give eleven viden om tolerancer, tolerancesystemets opbygning og valg af tolerancer.

7. MONTAGE

Formålet med emnet er:

- at give eleven viden om og færdigheder i demontage, reparation, montage og oplining af mindre maskinopstillinger, samt brug af de til opgaven nødvendige hjælpeværktøjer inden for området montage.

I denne sammenhæng er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Opretninger af koblinger

Montering og opretning af kuglelejer

Rørmontage.

8. MATERIALEKENDSKAB

Formålet med emnet er:

- at give eleven viden om materialernes egenskaber og deres anvendelse, således at eleven kan foretage materialevalg i en given konstruktion eller til en anden given anvendelse.

Herunder er det formålet at eleven får kendskab til:

Bygnings- og konstruktionsstål

Varmebehandling af stål

Kunststoffers anvendelse

Køle- og smøremidler

Materialeafprøvning

Brug af materialekataloger.

9. ARBEJDSMILJØ

Formålet med emnet er at give eleven kendskab til:

- sikkerhed i forbindelse med brug af værktøjer og maskiner,

samt orientering om:

- miljøfaktorer i forbindelse med giftvirkning ved kølesmøremidler, svejserøg m.m.

10. TEGNING

Formålet med emnet er:

- at sætte eleven i stand til at kunne udføre og aflæse simple arbejdstegninger.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til/bliver orienteret om:

Retvinklet parallelprojektion

Isometri

Målsætning, tolerancer og pasninger

Overfladeruhed

Anvendelse af katalogmateriale.

Officielle noter

Ingen