Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget EDB-PROGRAMMER OG DATABASER på kursus til højere handelseksamen


FAG:

Læreplan for EDB-PROGRAMMER OG DATABASER til højere handelseksamen.

FORMÅL:

Formålet med undervisningen er at skabe en indgående forståelse af edb-programmers og databasesystemers opbygning og virkemåde.

Der skal hermed skabes basis for at eleverne kan vurdere, hvilken arbejdsmæssig indsats, der kræves i forbindelse med ændring af anvendte programmer og databasesystemer.

MÅL:

Eleverne skal kunne udarbejde strukturerede programmeringsoplæg.

Eleverne skal kunne opbygge strukturerede programmer ved hjælp af procedurer.

Eleverne skal kunne anvende de nødvendige programmeringstekniske faciliteter til filbehandling.

Eleverne skal være fortrolige med opbygningen af databasesystemer samt opbygningens betydning for opgaveafviklingen.

Eleverne skal kunne definere og opbygge skærmbilleder i et databasesystem og have et indgående kendskab til de arbejdsfunktioner, der forekommer ved tilpasning af et system til aktuelle anvendelser.

INDHOLD:

1. STRUKTURERET ANALYSE OG DESIGN

Eleverne skal kunne nedbryde et mindre system i delsystemer, beskrevet som datastrømme, processer og moduler.

Eleverne skal kunne anvende et grafisk beskrivelsesværktøj til proces- og databaskrivelse.

Eleverne skal kunne identificere og afgrænse moduler, der kan indgå i et større program.

Eleverne skal være orienteret om edb-værktøjer til systemudvikling.

2. PROGRAMMERING OG FILBEHANDLING

Eleverne skal kunne opbygge programmer, der er i overensstemmelse med den strukturerede beskrivelse.

Eleverne skal kunne anvende procedurer med parametre.

Eleverne skal kunne udarbejde programmer, der håndterer filoprettelse, tilføjelse, ændring, sletning samt selektering og udskrivning af poster.

Eleverne skal have kendskab til de sikkerhedsmæssige faciliteter i forbindelse med filbehandling.

Eleverne skal være orienteret om forskellige registerorganisationsformer, specielt indekserede filer.

3. DATABASE

Eleverne skal være orienteret om forskellige typer af databasesystemer.

Eleverne skal have kendskab til transmissionsmuligheder og principper for afvikling af transmissionsopgaver.

Eleverne skal kunne anvende grafiske beskrivelsesværktøjer til opstilling og dokumentation af datamodeller.

Eleverne skal være i stand til at implementere og teste en datamodel ved hjælp af et relationsdatabasesystem.

Eleverne skal kunne anvende databaseværktøjer SQL, eller tilsvarende.

Eleverne skal kunne udarbejde rapporter i det aktuelle databasesystem.

Eleverne skal kende principper for opbygningen af brugervenlige skærmbilleder.

Eleverne skal være orienteret om de organisatoriske og sikkerhedsmæssige problemer store databaser giver.

4. PROJEKT

Eleverne skal arbejde med en erhvervsrelevant opgave, indeholdende struktureret analyse og design samt realisering gennem programmering og/eller brug af databaser.

Denne læreplan finder første gang anvendelse på kursus til højere handelseksamen fra og med august 1987.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

Underv.insp.

Officielle noter

Ingen