Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Levnedsmiddel. Fag/branche: Kreaturslagter

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-------!-------!-------------!----!---------!----!----!----! 

  P20   S10    P40    S5  P30   S5 P15  S5 

 !-------!-------!-------------!----!---------!----!----!----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal uger Obl. fællesfag Valgfrie fag Antal lektioner 

        i alt   pr. uge i alt pr. uge i alt  i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold    10     4    40   8   80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold    5     4    20   8   40    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold    5     4    20   8   40    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold    5     4    20   8   40    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt      25        100      200   300 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan. Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til levnedsmiddelområdet og specielt til industrifagene.

1. skoleophold (10 x 4 lektioner):

Hovedemnet for første skoleophold er:

- erhvervsudvikling.

- ejendomsretsforhold.

- organisationsforhold på arbejdspladsen.

- problemer omkring konflikter.

Til denne gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 1 (blok 1-10).

2. skoleophold (5 x 4 lektioner):

Hovedemnet for dette skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- udvikling af sprog:

- familiens indflydelse.

- skolens indflydelse.

- massemediernes indflydelse.

- indflydelse via fritidsaktiviteter.

- virksomhedernes indflydelse.

Til denne gennemgang benyttes dele af undervisningsvejledningen for modul 3.

3. + 4. skoleophold (5 x 4 x 2 lektioner):

Hovedemnet for disse skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen.

- lønsystemer.

- tidsplanlægning.

- produktionsstyring.

Til denne gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 4 (blok 1-10).

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i Katalog over valgfrie fag ved efg.

Overgangsbestemmelser:

Dersom det ikke er i afgørende strid med tidligere planlægning af undervisningens emnemæssige indhold, følges ovenstående retningslinier i forbindelse med undervisningen af igangværende hold.

Denne skrivelse ophæver hermed direktoratets skrivelse af 27. september 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn. insp.

Officielle noter

Ingen