Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EKSPORTSALG PÅ KONSUMENTMARKEDER ved merkonomkursus


TIMETAL :

60 timer.

FORMÅL :

- at indføre deltagerne i hovedprincipperne bag eksportsalg af forbrugsvarer.

- at opøve deltagerne i at forberede og udføre eksportsalg af forbrugsvarer på hovedtyper af geografiske og kundeorienterede markeder.

- med udgangspunkt heri at løse en konkret opgave vedrørende eksportsalg på et nærmere defineret marked.

VÆGTNING :

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL :

Indlæringsdybden er klassificeret i henhold til ovenstående. Talværdierne angiver det vejledende undervisningstimetal.

 

 INDHOLD OG OMFANG : 

                    Vejl. timer     Dybde 

 1. Introduktion og eksportsalg        2         A 

 1.1. Begrundelse for at eksportere 

 1.2. Konsekvenser af at eksportere 

 1.3. Eksportfremmeordninger         2         C 

 2. Eksportsalgets overordnede planlægning  2         B 

 2.1. Eksportmålsætning og -strategi 

 2.2. Informationsbehov 

 3. Udvælgelse af eksportmarkeder       4         C 

 3.1. Markedsprioritering 

 3.2. Passivt markedsvalg 

 3.3. Aktivt markedsvalg 

 3.4. Kundesegmentering 

 4. Eksportmarkedsundersøgelser        6         C 

 4.1. Undersøgelsesmetoder 

   4.1.1. Nomenklatursystemer 

   4.1.2. Desk/Field undersøgelse 

   4.1.3. Egne/Købte undersøgelser 

   4.1.4. Markedsanalysemetoder 

 4.2. Informationskilder 

 4.3. Informationssteder 

 4.4. Informationsvurdering 

 4.5. Bearbejdelse af markedsinformationer 

 4.6. Udarbejdelse af rapport 

 5. Distributionsalternativer         4         C 

 5.1. Indirekte/direkte eksport 

 5.2. Distributionskanaler 

   5.2.1. Traditionelle eksportformidlere 

   5.2.2. Eksportsamarbejde, Systemeksport, 

       Projekteksport m.v. 

 5.3. Valg af distributionskanal 

 6. Agent- og forhandlerpleje         4         C 

 6.1. Motivation 

 6.2. Kommunikation 

 6.3. Sælgertræning 

 6.4. Kontrol 

 7. Eksportproduktet             2         B 

 7.1. Produkttilpasning 

 7.2. Servicetilrettelæggelse 

 8. Prisfastsættelse             2         B 

 8.1. Eksportprispolitik 

 8.2. Eksportpriskalkulationer 

 8.3. Lønsomhed 

 9. Tilbudsgivning              2         B 

 9.1. Begrænsninger og forbehold 

 9.2. Prissvingningsklausuler 

 9.3. Ordrebekræftelse 

 10. Eksportmarkedskommunikation       8         C 

 10.1. Personligt salgsarbejde 

    10.1.1. Eksportsalgets psykologi 

    10.1.2. Salgs- og forhandlingsteknik 

    10.1.3. Eksportrejser 

 10.2. Eksportreklame 

    10.2.1. Messe- og udstillingsdeltagelse 

    10.2.2. Tryksager, annoncering m.v. 

 10.3. PR i eksporten 

 11. Risikobegrænsning            6         C 

 11.1. Eksportrisici 

 11.2. Begrænsningsformer 

    11.2.1. Eksportkreditgarantier 

    11.2.2. Kurssikringsordninger 

    11.2.3. Forsikringsordninger 

 12. Eksportfinansiering           6         C 

 12.1. Betalingsafvikling 

 12.2. Bankfinansiering 

 12.3. Andre finansieringsordninger 

 12.4. Officielle finansieringsordninger 

 12.5. Modkøb 

 13. Eksportsalgets koordinering       2         B 

 13.1. Eksportsalg og eksportmarkedsføring 

 13.2. Budgettering og kontrol 

 14. Studiekreds i eksportsalg        8         C 

 14.1. Rapportering 

 14.2. Diskussion af metoder og resultater 

 14.3. Vurdering 

               Timer i alt  60 

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles 8 hjemmeopgaver, hver af et omfang som en halv eksamensopgave.

IKRAFTTRÆDELSE :

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987. Samtidig ophæves læreplan 14.01/03.79 for faget Eksportmarkedsføring på handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen