Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jordbrug. Fag/branche: Skovbruger

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!---!-----!---!---------!--!-! 

  ca.    ca.     ca. 

  P23 S10 P18 S10  P36  S2 P 

 !-----!---!-----!---!---------!--!-! 

 !---!---!---!---!-------------!--!-! 

 ca.   ca.      ca.    P 

 P11 S10 P13 S10    P53   S2 P 

 !---!---!---!---!-------------!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek~ 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10     6   60     6   60    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10     7   70     5   50    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   2     0         0 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt     22        130        110    240 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i de gældende læreplaner. Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til jordbrugsområdet og specielt til skovbrugsfaget.

1. skoleophold:

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1 og 2.

2. skoleophold:

Til gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 3 og 4.

Valgfrie fag:

Som det fremgår af læreplanen, kan en del af lektionerne til valgfrie fag benyttes til at supplere de obligatoriske fællesfag. Iøvrigt følges reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

Denne skrivelse ophæver hermed direktoratets skrivelse af 26. april 1978.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen