Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jordbrug. Fag/branche: Dyrebruger

(Tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !--------!-------!----------!-----!----------------! 

  P ca.  S20   P ca.   S10   P ca. 

 !  23 !    !  44  !   !   42     ! 

 ---------------------------------------------------- 

    P ca.     S 20  P ca.  S 10  P ca. 

 !    50     !   !  33  !   !  25 ! 

 ---------------------------------------------------- 

 P = Praktik 

 S= Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal uger Obl. fællesfag Valgfrie fag Antal lektioner 

        i alt   pr. ug  i alt pr. uge i alt  i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   20     6    120   6   120   240 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10     4    40   8    80   120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     30         160      200   360 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i de gældende læreplaner. Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til jordbrugsområdet og specielt til dyrebrugsfaget.

1. Skoleophold (120 lektioner):

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningerne for modul 1,2 og 3.

Disse er for modul 1:

- erhvervsudviklingen.

- ejendomsretsforhold.

- organisationsforhold.

- problemer omkring konflikter.

for modul 2:

- samfundets målsætning og politik.

- virksomhedernes målsætning og politik.

- det enkelte individs målsætning og politik.

for modul 3:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder:

- udvikling af sproget.

- familiens indflydelse.

- skolens indflydelse.

- massemediernes indflydelse.

- indflydelse via fritidsaktiviteter.

- virksomhedernes indflydelse.

2. skoleophold (40 lektioner):

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4.

Emnerne er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen.

- lønsystemer.

- tidsplanlægning.

- produktionsstyring.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen