Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jordbrug. Fag/branche: jordbrugsmaskinfører

(Tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!-----!----------------!---!-----! 

  ca.        ca.      ca . 

  P23  S20     P61    S10 P20 

 !-----!-----!----------------!---!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   20     6   120     6   120    240 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   10     4   40     8   80    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     30        160        200    360 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplaner.Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til jordbrugsområdet og specielt til jordbrugsmaskinførerområdet.

1. skoleophold (120 lektioner):

Emnerne som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1, 2 og 3.

Disse er for modul 1:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

for modul 2:

- samfundets målsætning og politik.

- virksomhedernes målsætning og politik.

- det enkelte individs målsætning og politik.

for modul 3:

Social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v. herunder: - udvikling af sproget - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse.

2. skoleophold (40 lektioner).

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 4.

Emnerne er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen. - lønsystemer. - tidsplanlægning. - produktionsstyring.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i »Katalog over valgfrie fag ved efg«.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen