Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EXPORTFRANSK II på merkonomkursus i International Marketing, fransklinien


Formål

Formålet med undervisningen er

- at deltagerne tilegner sig en sproglig færdighed på fransk, som er umiddelbart praktisk anvendelig ved markedsinformationsindsamling

- at deltagerne får kendskab til fransksprogede områder og deres markedspotentiale

- at sætte deltagerne i stand til at forstå og til at udtrykke sig på fransk om emnerne: dagligliv, samfundsforhold, erhvervsliv og marketing

- at deltagene videreudvikler deres evne til at forhandle på fransk.

Mål

Målet med undervisningen er

- at deltagerne kan forstå og anvende generelle marketingsbegreber på fransk i forbindelse med markedsinformationsindsamlingen

- at deltagerne har kendskab til fransksprogede områder og deres markedspotentiale

- at deltagerne på fransk kan beskrive en virksomhed og dens produkter og disses muligheder på et fransksproget marked

- at deltagerne på fransk kan gennemføre en samtale med markedsføringsmæssigt indhold.

Indhold

EKSPORTFRANSK II (60 timer) læses parallelt med MARKEDSANALYSE (60 timer) i en fagligt integreret helhed.

I undervisningsforløbet belyses de elementer, som indgår i faget MARKEDSANALYSE (jfr. læreplan for dette fag) ved sideløbende begrebsorientering. For at sikre den nødvendige integration er vigtige elementer markeret med plustegn i lære vejledningen til faget MARKEDSANALYSE.

I arbejdet med emnerne inddrages virksomheds-, produkt- og markedsbeskrivelse.

I forbindelse med eksportmarkedsanalyse belyses de kulturelle forskelle, som har betydning for samhandelen.

Deltagernes receptive og produktive sprogfærdigheder udvikles gennem arbejdet med tekster, herunder auditivt og audiovisuelt materiale, rollespil, cases og deltagerforedrag, der inddrager relevant terminologi.

Ved afholdelse af foredrag og gennemførelse af rollespil om markedsføringsmæssige problemstillinger opøves deltagerne i strukturering og selvstændig formulering samt i præsentations- og mødeteknik, herunder non-verbal kommunikation.

Gennem udfærdigelse af f.eks. produkt- og virksomhedsbeskrivelser, rapporter, resumeer af længere tekster med markedsføringsmæssigt indhold trænes deltagerne i at strukturere materiale samt formulere sig selvstændigt på fransk.

Studiekreds

Opgaveløserne udfærdiger i tilknytning til den studiekredsrapport, der i faget MARKEDSANALYSE udarbejdes på dansk (jfr. læreplan for dette fag), et resume på fransk, der udformes som en meddelelse/henvendelse til en virksomhedsinteressent, f.eks. ledelse, datterselskab, agent, afdeling eller reklamebureau.

Den samlede studiekredsrapport samt resumeet afleveres til skolen, deltagerne og begge faglærerne.

Studiekredsrapporten og dens mundtlige fremlæggelse afvikles i forbindelse med faget MARKEDSANALYSE og bedømmes af marketinglæreren, medens resumeet bedømmes af fransklæreren.

Der bedømmes godkendt/ikke godkendt af både marketing- og fransklærer ud fra en helhedsvurdering.

Timetal

60 timer

Hjemmeopgaver

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m.v.

Læreplanen har virkning fra august 1987.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

Underv.insp.

Officielle noter

Ingen