Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kursusplan med målbeskrivelser for HTX-forsøgsuddannelsen


---------------------------------------------------------------------

 

 Kursusbetegnelse     Højere teknisk eksamen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kursuslængde       2.800 lektioner over 2 år 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Udgave          1. udgave 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kursusplanen godkendt   22. november 1982 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Undervisningsministeriet 

 Direktoratet for erhvervsuddannelserne 

 P.D.V. 

 Peter Grünbaum 

 uddannelseskonsulent 

 Kursusbeskrivelse incl. bekendtgørelse 

 Fagplan målbeskrivelsesafsnit   Dansk 

  -       -        Engelsk 

  -       -        Tysk 

  -       -        Samfundsfag, 

 og virksomhedslære/samarbejdslære 

 Fagplan målbeskrivelsesafsnit   Matematik 

  -       -        Fysik 

  -       -        Kemi 

  -       -        Teknologi, 

 Konstruktion og teknisk kommunikation 

 Formål: 

 Der henvises til § 1 stk. 2 i det efterfølgende bekendtgørelsesud- 

  kast. 

 Uddannelsesmodel: 

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Optagelsesbetingelser og adgangsregulering:

§§ 2, 3, 4, og 5 i det efterfølgende bekendtgørelsesudkast.

Varighed:

2.800 lektioner over 2 år.

Holdstørrelse:

Normalt ikke under 24 elever.

Bekendtgørelsen er udeladt her. Der henvises til Z BEK 200 19870410

Officielle noter

Ingen