Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fagplan med målbeskrivelser for faget dansk inden for HTX-forsøgsuddannelse


---------------------------------------------------------------------

 

 Betegnelse             Dansk 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Længde               180 timer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Udgave               1. udgave 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kursusplanen er godkendt      22. november 1982 

 --------------------------------------------------------------------- 

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

P.D.V.

Peter Grunbaum

uddannelseskonsulent

Formålet med undervisningen er, at eleven

- udvikler evne til at læse på en engageret, reflekteret og kritisk måde,

- udvikler bevidsthed om sprogbrug og evne til at udtrykke sig i konkrete situationer,

- læser ældre og nyere litterære tekster, oplever dem umiddelbart og ser dem som led i en historisk situation,

- opnår et vist kendskab til andre perioders normer, ideer og udtryksformer,

- opnår indsigt i andre sociale og kulturelle miljøer end sit eget,

- uddyber sit kendskab til væsentlige kulturelle strømninger og

problemstillinger i samtid og i den nærmest forudgående tid.

Officielle noter

Ingen