Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Servicefagene. Fag/branche: Ortopædiskomager

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !--!----!-----!----!-!----!-----!-----!---!--!-! 

  P S10  P  S10 P S10  P  S9  P S1 P 

   uger    uger  uger    uger   u 

 !--!----!-----!----!------!-----!-----!---!--!-! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal uger Obl. fællesfag Valgfri fag Antal lektioner 

             pr. uge i alt pr. uge i alt  i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  10     4    40   8    80    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  10     4    40   8    80    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  10     4    40   8    80    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold   9     4    36   8    72    108 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. ophold   1     0     0   0    0    0 

 --------------------------------------------------------------------- 

 i alt    40         156       312   468 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til servicefagsområdet og i særdeleshed til ortopædiskomagerfaget.

1. skoleophold (10x4 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (10x4 lektioner).

Hovedemnerne for andet skoleophold er:

-samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 2.

3. skoleophold (10x4 lektioner).

Hovedemnet for tredje skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v. herunder:

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningen for modul 3.

4. skoleophold (9x4 lektioner).

Hovedemnet for fjerde skoleophold er:

- arbejdsmiljø herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4, dog i sammentrænge form.

Valgfri fag.

Der undervises efter reglerne i »Retningslinjer og katalog vedrørende valgfri fag«.

Ikrafttrædelse.

Denne skrivelse træder i kraft 1. august 1984. Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 30. november 1982.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen