Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EDB-UNDERSTØTTET PRODUKTION (CAM) på teknomomkursus


TIMETAL:

60 timer

ADGANGSBETINGELSER:

Industriel edb.

FORMÅL:

Undervisningen skal give deltagerne en forståelse af, hvordan edb anvendes som værktøj til styring af produktionens maskiner og anlæg.

VÆGTNING:

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

 

 VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL: 

 Klassificering af vægtning vil være efterfulgt af en talværdi, der 

  angiver der vejledende undervisningstal. 

 MÅL OG INDHOLD: 

 Edb-styrede produktionsmaskiner, introduktion.    A   4 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå kendskab til brugen af CAM 

  i forskellige brancher. 

 Maskinstyringsprincipper.              B   6 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå forståelse af principperne bag 

  elektroniske styringssystemer. 

 Indhold: 

 - servosystemer. 

 - NC. 

 - CNC. 

 - DNC. 

 - 2, 2 1/2, 3-5 aksede maskiner. 

 - adoptivstyring. 

 Produktionssystemer.                 B   6 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå forståelse af opbygningen af 

  virksomhedens produktionsapparat. 

 Indhold: 

 - produktionssystemets layout. 

 - delsystemer (værktøjsmaskiner, transport- og 

  håndteringsudstyr). 

 Programmeringen af udstyret.             B  16 

 Mål: 

 Deltagerne skal være i stand til at kunne udføre 

  enkle programmeringsopgaver og gennemføre fysisk 

  afprøvning af disse. 

 Indhold: 

 - brug af stamdata (f.eks. værktøj). 

 - maskinsprog. 

 - højniveausprog. 

 - data fra CAD-systemet. 

 - produktions- og transportudstyr. 

 - postprocessorer, interfaceteknik og 

  kodekoncertering. 

 Produktionsforberedelse.               B  18 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå kendskab til produktionsfor- 

  beredelse og drift af CNC-produktionsudstyr. 

 Indhold: 

 - programjustering, opstilling og indkøring. 

 - test og simulering af programmer. 

 - arbejdstilrettelægning. 

 - vedligeholdelse af database. 

 - ajourføring af stamdata. 

 Anvendelsesområde og udviklingstendenser.      B   4 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå forståelse af udviklingsten- 

  denserne inden for CAM-teknologi samt 

  produktionsfilosofi. 

 Indhold: 

 - automatisk produktion. 

 - maskinbetjening eller maskinledelse m.m. 

 - Just in time (JIT), Flexible manufacturing 

  systems (FMS), Optimizing production tool (OPT) 

 Studiekreds.                     B   6 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå forståelse af anvendelsen af 

  CAM-teknologi i en konkret sammenhæng. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt                           60 timer 

HJEMMEOPGAVER:

Der stilles 12 hjemmeopgaver hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V.:

læreplanen har virkning fra den 1. august 1987. Samtidig ophæves læreplan af 13. februar 1984.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen