Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget EDB-UNDERSTØTTET KONSTRUKTION (CAD) på teknonomkursus


TIMETAL:

60 timer

ADGANGSBETINGELSER:

Industriel edb.

FORMÅL:

Kurset skal give deltagerne en grundlæggende forståelse for, hvordan CAD-systemer anvendes som værktøj til konstruktion og produktionsforberedelse.

VÆGTNING:

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afgivende kombinationer.

VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL:

Klassificering af vægtning vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver der vejledende undervisningstal.

 

 MÅL OG INDHOLD: 

 Grafisk databehandling, introduktion.        A   2 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå kendskab til anvendelses- 

  områderne for CAD i forskellige brancher. 

 CAD-systemets opbygning.               B   6 

 Mål: 

 Deltagerne skal opnå forståelse af CAD-systemernes 

  opbygning. 

 Indhold: 

 - centrale og decentrale systemer. 

 - fritstående og kommunikerende systemer. 

 - konstruktør- CAD - systemdialog 

 - valg af systemer 

 Emnekonstruktion.                  B  12 

Mål:

Deltagerne skal opnå forståelse af CAD-systemernes virkemåde og opnå kendskab til anvendelse af simple arbejdsmetoder til konstruktion ved et CAD-system.

Indhold:

- geometribeskrivelser.

- topologiske systemer

- kontruktionsparametre (tolerance, ruhed, materiale m.v.).

Officielle noter

Ingen